30.03. Зарубіжна літ-ра

Тема “Джонн Донн “Священі сонети” Сонет №19. Напруга почуттів ліричного героя . Символіка. Поетична мова.”
1. Повторити,що таке Бароко (для цього перегляньте відео)
2. Перегляньте, будь ласка, відеоурок за посиланням
3. В підручнику можете додатково ознайомитися з біографією письменника на с. 219-220.
4. Прочитати Сонет №19 (“Щоб мучити мене…”)

5. Визначте тему 19-го сонета із циклу «Священні сонети». Як вона пов’язана з долею автора?
6. Виконайте тестові завдання.

1. Термін “бароко” пов’язують із виразом
а) яскравий діамант
б) перлина неправильної форми
в) смарагд неправильної форми
2. У культурі бароко уявлення про світ
а) розрізненість світів
б) поєднання суперечливих начал
в) боротьба суперечливих начал
3. Бароко-художній напрям і стиль у мистецтві
а) 16 ст. б) 17 ст. в) 18 ст.
4. Укажи характерну рису літератури бароко.
а) зображення внутрішньо гармонійної людини
б) утвердження образу ідеального монарха
в) зображення внутрішніх суперечностей людини
5. Укажи представника літератури
бароко:
а) Ф. Петрарка
б) Дж. Донн в) Данте Аліг’єрі
6. Для «Сонета 19» Дж. Донна характерним є:
а) А) поєднання суперечливих начал;
б) Б) ідеальне зображення дійсності;
в) В) возвеличення кохання.
г) 7) чисте кохання
7. У якій країні зародилося бароко
та зазнало найвищого розквіту?
а) Америка
б) Фрнція
в) Іспанія
8. Укажіть назву збірки поезій Дж. Донна.
а) “Сонети”
б) “Вірші”
в) “Книга пісень”
г) “Рубаят” /
9. 19 сонет Дж. Донна
“Щоб мучить мене…” належить до… лірики.
а) пейзажної
б) інтимної
в) громадянської
г) філософської
10. Оберіть художній засіб, який
автор використав для зображення суперечностей людських почуттів у сонеті 19 “Щоб мучить мене…”.
а) гіпербола
б) анафора
в) антитеза
г) іронія
11. Критичне ставлення ліричного героя до себе висловлено у рядках…
а) “Я зневажав ще вчора небеса…”
б) “… я – клубок із протиріч…”
в) “… а завтра вже від страху затремчу…”
г) “Щоб мучить мене…”
12. Світ в епоху бароко:
а) безтурботний, вільний, гармонійний
б) наповнений бідами, війнами, коханням
в) складний і суперечливий, сповнений трагізму, важко осягнути розумом

Детальніше на платформі GooglClassroom