Річний план

План роботи К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ст на 2020-2021 н.р.

Аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік
Робота Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради Миколаївської області у 2019-2020 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти Миколаївщини.
У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми:«Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів». На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я здобувачів освіти.
Візитка навчального закладу
Кам’яно-Костуватський загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності, який підпорядковується відділу освіти, фізичної культури і спортуНовомар’ївської сільської ради, діє на підставі власного Статуту.
Кам’яно-Костуватський ЗЗСО І-ІІ ступенів — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа передбачає вивчення іноземної мови – англійської та забезпечує опанування комп’ютерних технологій з 2-го класу.
Загальноосвітній навчальний заклад був організований з 01.09.1967 року.
Юридична адреса школи:
55442, вул..Шкільна
с.Кам’яно-Костувате
Братського району
Миколаївської області
Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем у одну зміну, за кабінетною системою.
У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Мережа класів та контингент учнів
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.
Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту»,ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту»,ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»,постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради«Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами міста на 2019/2020 навчальний рік», вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу.
Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:
складено список дітей майбутніх першокласників на наступні навчальні роки;
складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи;
складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК;

На початку 2019/2020 навчального року у школі було організовано 7 класів. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2019 кількість учнів становила 33 особи. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 5 учнів.
. На кінець навчального 2019-2020 н.р. в школі навчалося 33 учні. Охоплено навчанням 100 % учнів.

Клас На 01.09.2019 31.05.2020 Різниця Прибуло Вибуло ЗНЗ району ЗНЗ інших районів Інші навч. заклади Виїхали за межі області Виїхали за межі країни
1 5 5 – – 0
3 4 4 – 0
5 5 5 – – 0 0
6 5 5 – – 0
7 6 6 – – 0 0
8 5 5 – – 0
9 3 3 – – 0
33 33 – – 0 0

      Мережа класів та їх наповнюваність на 2019-2020н. р.


з/п Клас 2019-2020
1 1 клас 5
2 3 клас 4
3 5 клас 5
4 6 клас 5
5 7 клас 6
6 8 клас 5
7 9 клас 3
Всього 33
Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:
організація обліку дітей та підлітків шкільного віку;
спільна робота з органами місцевого управління;
контроль за відвідування учнями навчальних занять;

Стан працевлаштування випускників
На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти Братської районної ради, райцентром зайнятості населення.. Така робота проводилася як з учнями так і з батьками:
школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-9 класів у 2019/2020 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних зустрічах із представниками різних навчальних закладів, де учні матимуть змогу продовжити навчання;
на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно: використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
оформляти анкети та інші документи для вступу до навчальних закладів ;
У 2020 році зі школи було випущено 3 дев,ятикласники, які продовжуватимуть навчання у ліцеях та коледжах .

Робота з кадрами
Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.
На початок 2019-2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Педагогічний колектив об’єднав людей , що люблять свою справу та відданих своїй роботі. Завдяки наполегливій праці вчителів школа завжди йде шляхом упровадження передових педагогічних досягнень.
Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників.. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, проектором і ін.

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

 • «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»-2;
 • «спеціаліст І кваліфікаційної категорії»- 1;
 • «спеціаліст П кваліфікаційної категорії»- 2

– « спеціаліст » – 4

                Працюють в даній школі( за роком народження):

З 1963 – 1 чоловік; з 1967 – 1 чоловік; з 1971 – 1 чоловік, з 1976 – 1 чоловік; з 1978 – 1 чоловік; з 1984 – 1чоловік; з 1990 – 1 чоловік; з 1991 – 1 чоловік; з 1997 – 1чоловік.

              За віком в школі працюють:
 • до 30 років — 3 чоловіки
 • від 31 до 40р. — 1 чоловік
 • від 41 до50 р. — 3 чоловіки
 • від 51 до 55 р. – 1 чоловік
 • понад 55р. —1 чоловік Майже всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту, які протягом року своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації при Миколаївському ОІППО

Впровадження мовного законодавства
У 2019/2020 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.
Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:
створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.;
школа працює за робочим навчальним планом з українською мовою навчання
державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної складової навчального плану закладу освіти ;
учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Впровадження ІКТ
Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.
Головна меташколи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:
створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;
підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес;
підвищення ефективності управління закладом загальної середньої освіти;
Упродовж 2019/2020 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації школи:
продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи;
встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ.
У 2019/2020 навчальному році слід продовжити:
-навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;
-забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ» та «КУРС. ШКОЛА».

                          Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.
Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 р. за № 14/20327.
У період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих учителів. Станом на 01.09.2019 року навчально–виховний процес в школі забезпечує 9 педагогічних працівників . У 2019-2020 році, відповідно до графіка атестації, атестувалось 2 учителів. Результати атестації.
Прі
вище,ім’я по батькові працівника Предмет ,який викладає Рішення атестаційної
комісії ІІ рівня Примітка
Кісільова
Ольга Миколаївна Початкові класи Підтверджено кваліфікаційну категорію Спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії
Діденко
Олена Анатоліївна Початкові класи Підтверджено кваліфікаційну категорію
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

                         Підвищення кваліфікації

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2019/2020 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації:
курси підвищення кваліфікації при МОІППО – 5 вчителів;
Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки у 2019-2020 року, її пройшли.

              Методична робота з педагогічними кадрами

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснювалася у відповідності з певною структурою:

 • індивідуальні, групові, колективні форми роботи;
 • курсипідвищення кваліфікації педагогів;
 • школа професійного зростання;
 • самоосвіта та атестація педагогів;
 • вивчення, узагальнення та поширення ПД;
 • представлення власних наробок.
  У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією 4 етапу єдиної методичної теми «педагогічною науково-методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі».
  Навчальним закладомзабезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.
  Упродовж 2019/2020 навчального року було організовано роботу методичного об’єднання вчителів(керівник Білокриницька В.В.), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювало ШМО. Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичного об’єднання, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.
  Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування, семінари–практикуми, педмайстрені, майстер-класи.
  У рамках «Предметних тижнів» були проведені предметні тижні історії та правознавства, української мови, біології, географії, фізичної культури, в яких брали участь велика кількість учнів. Проведено різноманітні виховні заходи: виставки тематичних газет, конкурси, турніри, презентації для учнів різних класів, свята, інсценізації тощо. Протягом семестру вчителі школи проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів.
  Педагоги закладу брали участь у методичних заходах районного рівня.

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.
Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме інтерактивні технологій, методу проектів, технологій крозвитку критичного мислення про що свідчать достатні результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводитлася консультаційна робота в межах ШМО. У школі проводяться педагогічні ради (додатки), семінари-практикуми, науково-практичні конференції, педагогічні семінари, творчі звіти вчителів з впровадження елементів інноваційних технологій, вивчається питання про ефективність поєднання інноваційних технологій з іншими освітніми технологіями (додатки.
З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності вчителів, ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями, інноваціями в освіті у школі створено методичний куточок.
Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:
поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;
Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, інтерактивні конкурси.
Велика кількість учнів школи взяла участь у конкурсах «Колосок», «Левеня», «Соняшник», «Кенгуру», «Лелека», «Гринвіч», багато учнів посіли призові місця.
Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2019/2020 навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота порівняно з попереднім навчальним роком щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 30% учнів стали учасниками районних, всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчать про несистематичну роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдарованість».

Виховна робота
Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.
Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
  З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу у розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші) до Дня козацтва, Дня ЗахисникаУкраїни, Дня Збройних сил України, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні тощо. Також упродовж 2019/2020 навчального року учні школи взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів, присвячених святкуванню річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  Учні школи брали участь у:
 • акції милосердя «Допоможи ближньому», «Милосердя», «Добро починається з тебе», «Свічка пам‘яті» «Підтримай солдата», привітання святковими листівками;
 • конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;
 • участь у конкурсі малюнків на асфальті «Діти за мир».
 1. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:
 • години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Я маю право», «Право учня – навчатись», «Зроби свій вибір», «Державні символи України», відеолекторій «Станція призначення – життя» тощо;
 • проведено рейд «Урок»;
 • години спілкування, на яких молодшим школярам були надані початкові знання про норми поведінки;
 • проведена вікторина для молодших школярів «Права і обов,язки учнів»;
 • проведені бесіди класними керівниками для учнів 6-9 класів «Стоп-булінг» (як протидіяти боулінгу);
 • бесіди про недопустимість вживання алкоголю та наркотичних речовин;
 • бесіди «Відповідальність починається з мене», « Звички формують здоров’я», «Небезпека може бути поряд», «Як стати справжнім другом», « Ці небезпечні шкідливі звички»;
 • конкурс малюнків «Мої права у кольорах веселки».
  З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод дитини упродовж 2019/2020 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:
  бесіди для учнів 1,3 класів на тему: «Подорож в країну Добрика»;
  виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: «Толерантність – шлях до порозуміння»;
  години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: «Вчимося дружити»;
  тренінгове заняття на тему: «Життя без конфліктів»(8-9-і класи).
 1. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.
  Упродовж 2019/2020 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:
 • тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;
 • виставки плакатів та малюнків «Чорнобильські дзвони»;
 • виставка поробок за номінаціями: «Збережем ялинку», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»;
 • екскурсії до шкільного саду, екологічною стежиною.
  Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій села.
 1. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.
  У навчальному закладі було проведено:
 • свято Першого дзвоника;
 • свято до Дня вчителя;
 • новорічні свята (новорічна вистава для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);
 • святковий концерт до 8 Березня;
 1. Ціннісне ставлення до праці – складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).
  У навчальному закладі було проведено:
 • тематичні години спілкування, тренінги, виставки творчих робіт;
 • екологічний двомісячник «Краса і затишок шкільного двору»;
 • екологічні десанти «Зробимо нашесело, школу, двір чистими»;
 1. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.
  З метою пропаганди позитивного іміджу сімї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводилися різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоровя. Питання щодо збереження життя та здоров’я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядалися на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах.
  Щороку у вересні та квітні проводяться загальношкільні «Дні здоров’я».
  Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування.
  За ініціативи учнівської ради, при підтримці адміністрації школи були проведені заходи:
 • Благодійний ярмарок ( жовтень 2019);
 • виготовлення сувенірів для благодійного ярмарку (жовтень 2019);
 • Виготовлення сувенірів, листівок, оберегів та подарунків для воїнів АТО(протягом року);
 • День толерантності;
 • Захід «Вітання від Святого Миколая»;
  -Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок тощо;
  -Святкова скринька до Дня Святого Валентина.
  Упродовж 2019/2020 навчального року у школі проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках.
  В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі
Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей Братського району та органів місцевої влади.
Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.
Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту».
У школі організовано роботу з профілактики правовопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок»).
Упродовж 2019/2020 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, із батьками проводилася роз’яснювальна робота щодо недопустимісті пропусків занять без поважної причини.
Завдяки систематичній та злагодженій роботі педагогічного колективу, адміністрації школи, на кінець 2019/2020 навчального року жоден учень школи не перебував на внутрішньошкільному обліку.

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму
Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2019/2020 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів відділу освіти Братської районної ради.
У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті велася сторінка «Запобігання дитячому травматизму», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В коридорі школи оформлені стенди з попередження дитячого травматизму, наявний план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2019/2020 навчальному році перебував під щоденним контролем адміністрації школи.
Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.
У 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах і під час екскурсій.

Охорона здоров’я

 У школі здійснювався контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості.
Адміністрація та працівники школи забезпечували безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.
У закладі освіти проводилася організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

дотримувалася нормативна наповнюваність груп та класів;
проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей;
забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне – падає на робочі місця ліворуч, штучне – забезпечувалося за допомогою ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;
відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;
обов’язковим було дотримання повітряно-теплового режиму;
не допускалося перебування у групах хворих дітей;
забезпечуєвалося дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;
вживалися заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування;
проводилося щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;
приміщення та території використовувалися тільки за призначенням;
організовано роботу щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.
Адміністрація школи забезпечувала здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Цивільний захист та охорона праці
Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2019/2020 навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі булизатверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2019-2020 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів – Основи здоров‘я у 1-9-х класах;
Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту.

Охоплення учнів гарячим харчуванням
Важливим напрямком діяльності з охорони здоров’я дітей була робота з організації їхнього харчування.
У школі було організовано повноцінне та якісне харчування учнів:

 • для учнів 1-4-х класів – 13,50 грн.;
 • для учнів 5-9-х класів – 13,50 грн.
  Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно.
  Загальна кількість дітей, що отримуювали гаряче харчування в шкільній їдальні становить33 учні.
  Шкільний харчоблок має достатній рівень матеріально – технічного забезпечення, достатню кількість столового посуду та кухонного інвентарю, не забезпечено проточною холодною та гарячою водою. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами, які свідчать про їхні походження та якість (накладні, сертифікати відповідності).
  Працівник харчоблоку обізнаний з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (медична книжка).
  Відповідно до діючих вимог заповнювався журнал бракеражу сирої та готової продукції. У журналі сирої продукції вказувався кінцевий термін. Добові проби лишаються щоденно.
  З учнями та їхніми батьками постійно проводилася роз’яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращило стан здоров‘я учнів та сприяло запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.
  З метою покращення умов для організації харчування учнів у харчоблоці проведений поточний ремонт.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій
Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.
Відповідно до соціального паспорту на кінець 2019/2020 навчального року у школі навчалися:
дітей, позбавлених батьківського піклування –0
дітей з багатодітних родин –
дітей з малозабезпечених родин –
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –
діти батьків загиблих під час виконанняслужбовихобов’язків– 0
дітей-інвалідів – 0
діти напівсироти – 0
У школі систематизовано роботу з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями тричі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей із пільгових категорій у вересні ,січні та травні, складено акти обстеження.
Усі діти з малозабезпечених родин були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням

Роль шкільної бібліотеки в організації освітнього процесу
У 2019/20120 навчальному році роботу шкільної бібліотеки було організовано відповідно до нормативно-правових документів: Конституції України, Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення «Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2019/20120 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.
У бібліотеці школи протягом року велася інформаційно-бібліографічна робота. Були оформлені книжкові виставки різнопланової тематики: «Моя Україна – моя Батьківщина», «Історія запорізького козацтва», «Захисникам Вітчизни присвячено», «Права і обов,язки учня», «Моворідна, слово рідне», « Голодомор: 33 пекучих сьози»,»Різдв,яний вертеп», «Найкращі слова для мами», «Шляхами героїзму та слави»,також проводилися бібліотечні уроки, літературні ігри. В рамках Тижня дитячої та юнацької книги було проведено свято книги «В книзі мудрість життя».
Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки було якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. На початок навчального року учні були забезпечені підручниками на 92 %, але завдяки перерозподілу підручників між бібліотеками району та школи навчальний процес був забезпечений на 100%.
Головні показники роботи бібліотеки:
Загальна кількість читачів:
-учні -33
-учителі -9
-кількість відвідувань ( на день у середньому ) – 3-6 учнів;
-кількість книговидач – 850:
-загальна кількість відвідувань -476,
Фонд бібліотеки на 2019-2020 н р. складає 2689 книг, брошур, журналів, зокрема підручників 1343 примірників, з них для 1-4 класів 623 примірників, для учнів 5 – 9 кл – 720 примірники .
Із 69 учнів школи активними читачами було 42 учні.
У цьому році в бібліотеці сплановано провести ряд тематичних виставок, Тиждень книги, « Книжкову лікарню » , збір матеріалів « Моя улюблена книга » оформлено тематичні полиці: «День Гідності та Свободи», «Україна соборна», «Українські письменники дітям», « Чарівний світ казки», «Пам,яті героїв присвячується». Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої до свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку кожного учня.

Результати навчальної діяльності учнів школи
Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.
В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України. Стратегічними напрямками розвитку початкової освіти залишаються особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної. Навчальний план початкової школи був складений за типовими навчальними планами початкової та основної школи з українською мовою навчання .
Згідно із новим Держстандартом передбачається здійснення особистісно-орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі початкових класів, тому значна увага і методичної служби, педагогічного колективу приділяється подоланню консерватизму в підходах до навчально-виховної діяльності, впровадженню інноваційних технологій. Вивчення іноземної мови за новим Держстандартом з першого класу є досить позитивним фактом. Це дає можливість дітям досягти кращих результатів у вивченні іноземних мов, що так важливо в сучасному світі.

Аналіз стану викладання навчальних предметів
У 2019/2020 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

 1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.
  2.Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.
 2. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, календарно-тематичних і виховних планів.
 3. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:
1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 навчальному році

 1. Тематичнийконтроль.
  Упродовж навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів:
  початкова школа: адаптація учнів 1класу до школи (наказ №89-о від 23.12.2019)
  базова школа : адаптація учнів 5 класу до навчання у базовій школі (№88-о від 23.23.2019);
  перевірено ведення учнівських зошитів з математики (наказ№ 92-о від23.12.2019); з української мови (наказ №93-о від 24.12.2019);
  виконання навчальних програм ( №36-о від16.06.2020);
  проведено предметні тижні з: англійської мови (наказ №18-о від17.02.2020; української мови (наказ №19-о від25.02.2020); предметів художньо-естетичного циклу (наказ №21-о від25.02.2020); відзначено Шевченківські дні (наказ № 20-о від 25.02.2020)
  Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.
  Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання

Реалізація освітньої програми та навчального плану за 2019/2020навчальний рік
У 2019/2020 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.
Відповідно до річного плану в грудні 2019 року та в травні 2020 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались особливості закінчення 2019/2020 навчального року у зв’язку з карантином та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).
Навчальний план закладу на 2019/2020 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 навчальний рік”,
Навчальний план школи на 2019/2020 навчальний рік складено:
для 1 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки за Концепцією Нової української школи від 21.03.2018 №268;
для 3 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 407 ;
для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;
Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні,.
Предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році.
Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.
Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-9-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.
у 1-9-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено;
обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;
кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;
.
Виконання навчальних планів та програм за 2019/2020навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі по школі від 16.06.2020 № 36-о
. Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :
проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

Робота з батьками
Упродовж 2019/2020 навчального року з батьками дітей пільгових категорій проводились профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.
Індивідуальні консультації для батьків:

 • «Я та мої емоції»(вересень)
 • «Шкідливість дорослішання» (жовтень)
 • «Проблеми, що хвилюють всіх» (листопда)
 • «Чому дитина стає «важкою»?» (січень)

В школі проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика шкідливих звичок» та інші.
Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.
Систематичною є робота класних керівників з батьками з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюються матеріали класних стендів «Для вас батьки». Для обговорення пропонувались матеріали «Чи знаєте ви свою дитину?», «Дитина – рівноправний член суспільства» тощо. На класних батьківських зборах було висвітлено питання «Віра – основа успіху та благополуччя кожної людини», «Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини».

Матеріально-технічне забезпечення НВП
Протягом останніх років приділялося багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримувалася в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізнялася чистотою та охайністю. Своєчасно проводилия поточні ремонти.
З метою підготовки до 2020/2021 навчального року за рахунок батьківських коштів у приміщенні школи було проведено косметичний ремонткоридорів та сходів, ремонт кабінету першого поверху.

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік:
питання, що були розв’язані та питання, що залишились до подальшого розв’язання
Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
освітній процес має тенденцію до розвитку;
діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
школа підтримує свій позитивний імідж;
створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.
Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
підвищення якості освітніх послуг;
підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ
У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Діяльність педагогічного колективу школи у 2020/2021 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:
Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;
Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону школи;
Забезпечити у 2020/2021 навчальному році перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів другого класу школи;
Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);
Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;
Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;
Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів;
Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи, особливо при переході з початкової до базової основної школи.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію навчально- методичної теми:
«Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі».
З цією метою:
Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів
Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2020/2021 навчальний рік.
Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, тощо.
Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.
Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами школи.
Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.
Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські кошти).

Серпень 

№з/п Зміст роботи Відповідаль-ний Стан виконання Відм. про викон.

І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України
«Про загальну середню освіту»

1 Провести аналіз працевлаштування випускників 9 класу Кл.керівник До 12.09
2

Провести батьківські збори з батьками з таких питань:

• підготовка дітей до навчання в школі в усовах карантину;

• ознайомлення з нормативними документами Класний керівник

До 30.08  

3 Наради при директорові

 1. Про режим роботи школи у 2020/2021 навчальному році
 2. Про хід підготовки до Свята Першого дзвоника та першого уроку
 3. Про стан залучення дітей шкільного віку мікрорайону школи до навчання
 4. Про стан готовності школи до початку навчального року (акти прийомки школи)
 5. Про організацію чергування по школі учителів та учнів в І семестрі 2020/2021 навчальному році
 6. Про закріплення класних кімнат, кабінетів за класами у 2020/2021 навчальному році
 7. Про розклад занять на І семестр
  2020/2021 навчального року
 8. Про попередню мережу та контингент учнів школи на 2021/2022 навчальний рік
  10.Про тарифікацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році
 9. Про стан роботи зі зверненнями громадян
 10. Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в організації навчально-виховного процесу у школі 3-4 тиждень
  3 Провести інструктаж батьків щодо вимог до організації навчання дітей Заступник До 30.08
  4 Укомплектувати клас-кабінет для учнів 2 класу відповідно до Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Класний керівник До 14.08
  5 Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, харчоблоку, майстерні, спортзалу, спортмайданчика, класів, кабінетів до початку навчального року Адміністрація До 14.08

П. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
1 Забезпечити організований початок навчального процесу:
• перевірити наявність програм, методичних посібників, нормативних документів, проконтролювати оформлення класних кімнат і кабінетів Адміністрація До 31.08
3 Видати наказипо школі:
• «Про підготовку та організований початок навчального року»;
• «Про розподіл педагогічного навантаження, призначення класних керівників,»;
• «Про організацію роботи МО, класних керівників, адміністрації школи»;
• «Про планування роботи ЗНЗ, ведення книги наказів з основної діяльності, алфавітної книги»;
• «Про ведення книги руху учнів, класних журналів та особових справ»;
• «Про штатний розпис, графік роботи педпрацівника та обслуговуючого персоналу, медогляд та медичні книжки.»;
• «Про режим роботи ЗНЗ, розклад уроків»;
• «Про приписи органів державного нагляду та заходи , щодо усунення встановлених порушень та недоліків»;
• «Про роботу бібліотеки»;
• «Про ведення статистичної звітності за формою№77-РВК, накази про призначення(звільнення) педпрацівника, особові справи, трудові книжки вчителів»;
• «Про графік проведення курсової перепідготовки на рік педагогічних працівників школи»;
• «Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації»;
• «Про організацію виховної роботи в школі»;
• «Про організацію роботи щодо попередження травматизму, дотримання вимог техніки безпеки тощо»;
• « Про призначення відповідального за організацію ухарчування учнів школи»
• «Про створення бракеражної комісії»

Директор    

4 Визначення інтересів , здібностей та нахилів учнів в рамках роботи з обдарованими дітьми Класні керівники До 12.09
IІІ. Становлення й розвиток виховної системи, заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів
1 Підготувати першокласників та випускників школи до проведення свята Першого дзвоника кл. керівники До 31.08
2 Створити стенд «Історія школи – це наша історія» Протягом року
3 Участь в заходах, присвячених Дню Незалежності України та Дню Прапора 23-24.08
IV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
1 Провести співбесіду з вчителями, залучити до участі в роботі методичного об’єднання До 01.09

2 Педагогічна рада №1 ( серпень)

 1. Про підсумки роботи загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІ ст. у 2019-2020 н.р. та пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової української школи в 2020/2021 навчальному році .
 2. Затвердження річного плану роботи школи, освітньої програми та плану роботи бібліотеки на 2020- 2021н.р.
 3. Про особливості організації виховної роботи на 2020- 2021 н.р. , затвердження виховного плану роботи школи.
  4.Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладанння навчальних предметів у ЗЗСО у 2020-2021н.р.
 4. Особливості навчання учнів вумовах карантину.
 5. Затвердження Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти К-Костуватського ЗЗСО І-ІІст.
  Директор До 30.08
  3 Провести бесіду з класним керівником, що працює у випускному класі школи Директор До 01.09
  4 Узяти участь у засіданнях районних методичних об’єднань і серпневій конференції учителі За планом РМК
  5 Провести виставку творчих досягнень педагогічного колективу до серпневої конференції Директор До 01.09

V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Скласти акти дозволу на роботу в навчальних кабінетах Директор, завідуючі кабінетами До 30.08
2 Видати наказипо школі:
• «Про призначення відповідальних за дотримання техніки безпеки»;
• «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки житгєдіяльності»;
• «Про заборону тютюнокуріння на території школи та пропаганду здорового способу життя»;
• «Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків»;
• «Про дотримання вимог протипожежної безпеки та дії працівників у випадку пожежі»

 • «Про організацію роботи з пожежної безпеки та дії працівників у випадку пожежі» Директор,
  заступник До 30.08

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Організувати роботу зі зверненнями громадян відповіднодо наступної системи:
дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);
забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді звернень, скарг;
забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;
здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;
визначати причину повторних звернень, усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;

 • здійснювати розгляд питання про роботу із зверненнями громадян на нарадах.
  Провести круглий стіл спільно з батьківським комітетом «Створення комфортного середовища для здобування знань учнями» Директор, До 01.09

До 01.09

28.08
VII.Фінансово-господарська діяльність
1 Видати наказипо школі:

 • «Про призначення матеріально відповідальних осіб і проведення інвентаризації матеріальних цінностей у навчальному закладі»;
  -«Про розподіл функціональних обов’язків між адміністративними працівниками школи» Директор До 01.09

VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Заслухати звіт бібліотекаря про стан забезпечення учнів підручниками Бібліотекар До 14.09
2 Оновити каталог художньої літератури для учнів всіх класів Бібліотекар До 14.09
ІX. Система внутрішньошкільного контролю в серпні

Вид контролю І тиждень II тиждень Ш тиждень IV тиждень
Оглядовий Готовність кабінетів до нового навч. року (акт готовності) Стан опрацювання
нормативних документів

Тематичний Узгодженість і скорегованість планування всіх структурних підрозділів
Фронтальний Зміст і основні
напрями
діяльності педколективу
(педрада)
Попереджуваль
ний Підготовка
вчителів до участі
в засіданнях МО
Класно-урочний Організація класних
колективів
Персональний Організація роботи вчителів «Методична робота в школі»
Повторний Готовність кабінетів до нового навчального року (нарада при директорові)

 Вересень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан викон Відм..

I. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»
1
Провести комплектацію учнів:

Скласти тарифікацію педпрацівників на 2020 – 2021 н.р., погодити педагогічне навантаження з профкомом школи
Підготувати та здати звіти в ІСУО: ЗНЗ-1, 83-РВК та інші. Подати обов’язкові звіти про початок навчального року в ВО, місцеві органи самоврядування.

Провести наради при директорові:

 • про організацію початку 2020-2021 навчального року: явка учнів, ведення шкільної документації та дотримання вимог єдиного орфографічного режиму;
 • про проведення інструктажів з пед працівниками, техперсоналом, вихованцями з питань запобігання травматизму, нещасних випадків під час освітнього процесу;
 • про підсумки перевірки календарно-тематичного планування вчителів,
 • про влаштування на подальше навчання учнів 9-го класу;

-про стан забезпечення учнів

підручниками, посібниками, шкільним приладдям;;

 • організація курсової підготовки педагогів у 2020 році.
 • про роботу шкільного харчоблоку та організацію харчування учнів у відповідності до нормативних вимог;
 • Про попередження дитячого
  травматизму під час організації освітнього процесу
 • Про складання графіків проведення контрольних, практичних та лабораторних робіт у 2020/2021 навчальному році
 • Про стан відвідування учнями школи

Директор, класні керівники
До 13.09
2 Видати наказипо школі;
• «Про затвердження мережі навчальних класів»;
• «Про комплектацію класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами»;
• «Про стан охоплення навчанням дітей шкільного віку мікрорайону школи»
• «Про дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні»;
• «Про організацію харчування»;
• «Про організацію медичного обслуговування учнів»;
• «Про перевірку особових справ учнів»;
• «Про відвідування учнями навчальних занять»;
• «Про організацію роботи з учнями , що потребують підвищеної педагогічної уваги»
• «Про проведення атестації педагогічних працівників»
• «Про структуру 2020 – 2021 н.р.»;
• «Про режим роботи школи у 2020 – 2021 н.р.»;
• • Про роботу з дітьми пільгового контингенту у 2020/2021 навчальному році
• Про стан ведення шкільної документації: класних журналів, журналів з ТБ
• Про організацію занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.
•Про звільнення від оплати за харчування в шкільній їдальні дітей пільгового контингенту.
• «Про організацію роботи з обдарованими дітьми»; Директор,

До 13.09

3 Затвердити склад інвентаризаційної комісії наказом по школі Директор До 13.09

П. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

ІП. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
1 Перевірити й уточнити розклад уроків До 13.09
2 Оформити класні журнали Кл. керівники До 13.09
3 Скоординувати плани роботи:
• батьківського комітету;
• ради профілактики злочинності; • учнівської ради;
• шкільної бібліотеки;
• методичних об’єднань;
класні керівники, бібліотекар До 20.09

4 Перевірити й затвердити календарні плани, скласти графіки контрольних робіт До 13.09
5 Провести бесіди щодо проведення контрольних робіт з предметів педагоги До 13.09
6 Провести організаційне засідання БР педагоги До 12.09
7 Провести інструктивно-методичну нараду з учителями, стан предметів яких вивчається в поточному навчальному році

  До 12.09  

IІІ. Становлення й розвиток виховної системи,
заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного
виховання учнів

IV. Становлення й розвиток виховної системи
1 Провести свято Першого дзвоника,
Єдиний день БЖД. Моя дорога до школи класні керівники 01.09
2 Провести перший урок «Україна – моя Батьківщина» клас ні керівники 01.09
3 Провести учнівську конференцію, налагодити учнівське врядування класні керівники До 13.09
4 Провести організаційні заходи щодо впровадження комплексного виховного плану «Я, Родина.Батьківщина» та проведення КТС «Шкільна родина», провести місячник ««Я – моє здоров’я –моє життя»» Класні керівники, До 20.09

 1. Провести заходи щодо участі у Всеукраїнському місячнику «Увага, діти на дорозі» Протягом місяця
  6 . Провести заходи до Дня партизанської слави До 26.09
  ІV.Науково-теоретична, методична робота з кадрами
  1 Спланувати роботу щодо атестації педагогів Директор До 25.09
  2 Провести обговорення питання «НУШ стартувала. Удосконалення роботи вчителів у контексті дослідження методичної теми» керівники МО До 25.09
  3 Видати наказипо школі:
  • «Про підсумки та організацію методичної роботи в школі на новий навчальний рік»;
  • «Про проведення предметних тижнів»;
  • «Про вивчення передового досвіду » директор До 13.09
  4 Поновити стенди школи До 26.09
  5 Провести індивідуальну методично-педагогічну роботу з учителями-потенційними учасниками конкурсу «Учитель року» директор До 26.09
  6 Провести оперативне засідання з учителями-предметниками для обговорення можливостей участі у конкурсі «Учитель року» директор До 26.09

V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Організувати розвантажувальні перерви До 13.09
2 Загально шкільна батьківська конференція директор До 13.09

VI. Про співдружність сім,ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Організувати роботу щодо систематизації законодавчих та нормативно-правових документів зі зверненнями громадян, а саме:
Закон України “Про звернення громадян”від 02.10.2011
Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.
Указ Президента України від 13 серпня 2002 №700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.
До 13.09

 1. Проведення класних батьківських зборів класні керівники До 13.09
  VII. Фінансово-господарська діяльність
  1 Провести інструктаж учителів , класних керівників із питань чергування в школі До 05.09
  2 Розробити графік чергувань, чітко визначивши обов’язки чергових у їдальні До 05.09
  VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
  1 Виховувати читацьку активність в учнів початкової школи Бібліотекар Прот. місяця
  2 Провести виставку новинок методичної літератури Бібліотекар Прот. місяця

XІ.Система внутрішньошкільного контролю у вересні

Вид контролю І тиждень II тиждень ПІ тиждень IV тиждень
Оглядовий Дотримання учнями правил шкільного розпорядку та правил поведінки в школі Порядок оформлення шкільної документації (нарада при директорі)
Тематичний Стимулювання позитивного ставлення до навчання та створення умов для самостійної пошукової діяльності на уроках (нарада при директорові) Контроль знань, умінь та навичок учнів 3-9 класів з української мови та математики(нарада при директорові)
Фронтальний Аналіз початку навчального року; стан ведення шкільної документації
(класні журнали, особові справи, журнали ТБ)

Попереджуваль
ний Про дотримання єдиного орфографічного режиму (нарада при директорові)
Класно-урочний –
Персональний Організація індивідуальної роботи з учнями
вчителями (нарада при директорові) Система проведення уроків учителями (нарада при директорові)

Повторний Дотримання учнями правил шкільною розпорядку

Жовтень

№ з/п Зміст роботи Відповідальний

Стан виконан

ня Відмітка

I. Діяльність колективу зі створення
умов для реалізації Закону України
«Про освіту»
1 Провести нараду в присутності директора

 • «Про підготовку школи до роботи в осін-ньо-зимовий період»;
 • «Аналіз соціального паспорту школи та співпраця педколективу з державними установами, громадськістю з соціально-правових питань»;
 • «Про організацію осінніх канікул з
 • «Про ведення документації з охорони праці, БЖ»;
 • Про попередження дитячого травматизму в період осінніх канікул 2020 року
 • Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів
 • Про організацію проведення атестації педпрацівників школи у 2020 році
  -. Про призначення відповідального за збір бази даних на випускників школи у 2020/2021 навчальному році
 • Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в організації освітнього процесу у школі
 • Про стан організації роботи зі зверненнями громадян Директор, До 03.10
  2 Педагогічна рада №2 ( жовтень)
 1. Про виконання рішень попередніх педрад.
 2. Про реалізацію науково-методичної теми у НВР (1 етап).Розвиток компетентностей та соціальних і життєвих навичок, що нададуть змогу дитині далі жити в соціумі та навчатися в основній школі (5-9 кл); .
 3. Формування критичного мислення учнів з метою розвитку ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі»,
 4. Про стан впровадження НУШ в 2 класі .НУШ – це школа нових можливостей, це територія позитиву та розуміння
 5. Про стан національно-патріотичного та художньоестетичного виховання
  Директор, класні керівники 31.10
  ІІ. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
  1 Провести засідання
  методичного об’єднання
  кл.«Формування основ національно-патріотичних засад учнів та особливості художньо-естетичного виховання»

Провести тематичний методичний день «Школа без булінгу» керівник МО До 17.10
2 Провести І тур предметних олімпіад КерівникМО Протягом місяця
3 Видати наказпо школі
-Про організацію проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів.
-Про підсумки проведення тижня біології
-Про атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році
-Про підсумки класно- узагальнюючого контролю у 5-х класах
-Про підсумки проведення тижня екології
-Про підсумки перевірки стану викладання у початкових класах фізичної культури Директор До 07.10

IІІ. Становлення й розвиток виховної системи, заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

IV. Становлення й розвиток виховної системи

IV. Становлення й розвиток виховної системи

IV. Ст

ановлення й розвиток виховної системи
1 Провести місячник ««Ми, українці – велика родина»» в рамках проведення заходів до Дня козацтва тематичні заходи«Виховуємо громадянина- патріота України» ,класні керівники До 25.10
2 Провести Урок мужності і милосердя під девізом «Хай буде мир на Україні» Взяти участь у волонтерській акції « На крилах милосердя» класні керівники До 11.10
3 Провести урочисту лінійку до Дня вчителя До 04.10
4 Провести День українського козацтва, спортивне свято «Ми козацького роду» Вч. історії До 11.10
5 Провести заходи в рамках місячника ЦО в школі кл.кер. З 18.10
по 18.11
6 Провести заходи присвячені звільненню України від німецько-фашистських загарбників» Класні керівники До 25.10
7 Скласти план роботи ЗНЗ на осінні канікули До 25.10
8 Провести інструктажі з правил збереження життя і здоров,я учнів під час осінніх канікул Класні керівники До 25.10
ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
1 Провести лекторій із педагогіки:
Формування критичного мислення в учнів засобами уроків Протягом місяця
2 Провести інструктивно-методичну нараду з учителями, які атестуються До 11.10
3 Видати наказ по школі:
• «Про вивчення стану викладання предметів: біологія, хімія, природознавство, початкові класи(стан викладання 4 кл)
«Про контроль за організацією навчального процесу в 2 класі НУШ»

«Про проведення шкільних предметних олімпіад»
«Про перевірку учнівських щоденників» Директор, До 11.10

До 11.10
4 Забезпечити проведення методичної роботи з вчителями, провести круглий стіл з теми «Дисципліна та демократія на уроках » вчителі школи Протягом місяця

5 Продовжити вивчення досвіду «Ефективне використання ІКТ на уроках» керівник МО Протягом місяця

V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

VI. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

VI. Охорона та зміцнення здоров’я учнівVI. Охорона та зміцнення здоров’я учнів

VI. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Провести методично-медико-педагогічний консиліум у 5-9 класах «Профілактика шкідливих звичок в учнівських колективах» класні керівники, учителі-предметники Протягом місяця
2 Видати наказпо школі
-«Про готовність ЗНЗ до осінньо-зимового періоду

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису Протягом місяця
VII. Фінансово-господарська діяльність
1 Видати наказпо школі «Про збереження шкільного майна й підтримання належного санітарного стану навчальних кабінетів» Заступник Протягом місяця
2 Організувати ремонтні роботи (ремонт стільців, парт, підлоги) Директор, Протягом місяця
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки

1 Виховувати читацькі інтереси учнів середньої ланки Бібліотекар Протягом місяця
2 Організувати роботу учнів «Подаруймо книзі нове життя» Бібліотекар Протягом місяця
ІX. Система внутрішньошкілького контролю в жовтні

Вид контролю І тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень
Оглядовий Контроль за підготовкою закладу до осінньо-зимового періоду (нарада) Підготовка вчителів до уроків (поурочне планування); контроль за веденням щоденників учнів.
Стан ведення зошитів учнів початкових класів –
Тематичний Організація тематичного контролю на уроках (круглий стіл)

Фронтальний Стан відвідування школи учнями (нарада) Якість знань, умінь і навичок учнів з різних предметів
(нарада при директорові)
Попереджуваль
ний Контроль викладання та рівня знань, умінь та навичок учнів початкової школи з фізичної культури Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного процесу (оперативка)
Класно-урочний

Персональний Індивідуальний стиль викладання предметів учителями (засідання адміністрації) Поурочне та щоденне планування роботи педправцівника
ми, які атестуються (співбесіди)
Повторний Стан відвідування школи учнями (нарада)

Листопад

№З/П Зміст роботи Відповідаль-ний Стан виконан
ня Відм.
про
викон.

I. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»

1
Перевірити процес відвідування учнями школи, навчання учнів і ведення документації

Проведення нарадпри директорові:

 • про результати перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі;
 • про стан відвідування учнями навчального закладу та попередження бродяжництва, бездоглядності вихованців;
 • про соціальний захист дітей пільгових категорій.
 • про стан охорони праці та запобігання дитячого виробничого травматизму.
 • про дотримання режиму з економії електроенергії, тепло, водопостачання
 • про підготовку до роботи школи в зимовий період.
 • про стан роботи зі зверненнями громадян

Протягом місяця

II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
1 Взяти участь у ІІ турі шкільних предметних олімпіад, забезпечити участь у районних олімпіадах учителі-предметники Згідно з графіком
3 Провести консультативно-інформаційне оперативне засідання за участю випускників на предмет підготовки до ДПА
Видати наказипо школі:
• «Про підсумки проведення шкільних предметних олімпіад»;
• «Про стан техніки безпеки на уроках фізичної культури»
• «Про контроль за організацією навчання учнів 6 класу»
• «Про перевірку учнівських зошитів»
• «Про поурочні плани вчителів»
• Про участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
• Про підготовку до роботи школи в зимовий період. . До 15.11

До 29/11
4 Провести засідання круглого столу :
впровадження інноваційних засобів навчання, виховання учнів. керівник МО Протягом місяця
5 Провести шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика Керівник МО, педагоги До 8.11
7 Підготувати матеріали для проведення виставки «Ярмарка педагогічних ідей» Протягом місяця

1ІІ. Становлення й розвиток виховної системи, заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

 1. Провести місячник «На паралельних дорогах прав та обов’язків»
  Провести акцію «Толерантність врятує світ» та «Щирі обійми» Протягом місяця
  2 Провести заходи до Дня писемності та мови:
  Урок «Мово моя, калинова» та конкурс юних читців «У мові душа народу»(присвячений конкурсу з української мови ім.. П.Яцика) Вчитель укр.. мови До 08.11

До 22.11

3
Провести заходи до Міжнародного дня толерантності «Толерантність корисна для серця» Вчителі До 15.11
4 Відкрита виховна година «Урок доброти: хай в серці живе доброта» 15.11
5 Провести заходи з формування навичок здорового способу життя «Небезпека від шкідливих звичок»(до Всесвітнього дня боротьби з палінням) класні керівники До 15.11
6 До Всесвітнього дня прав дітей , відповідно до Конвенції ООН , провестиспортивне свято для учнів 5-9 класів;
Виставку плакатів, малюнків «Ми маєм право » , класні керівники Протя-гом місяця
7 Проведення учнівської конференції «Ми проти боулінгу» Педагог-орг., кл. керівники
Вчитель права ІІІ тижд.
8 Представлення учнівських міні-проектів дня Гідності та Свободи «Моя Батьківщина – Україна»21.11. До 21.11
9 Провести заходи на тему «Голодомор:33 сльози» присвячених пам,яті жертв Голодомору та політичних репресій» Заступник, класні керівники До 22.11
ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
1 Провести засідання вчителів предметників «Організація системної підготовки учнів до проведення ДПА» керівник МО До 15.11
2 Провести тиждень педагогічної майстерності за участю вчителів, які атестуються , педагоги До 29.11
3 Провести педагогічний тренінг на тему «Формування ключових компетентностей засобами уроку» До 29.11
V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Скласти план-графік тренувань учнів із настільного тенісу До 11.11

 1. Провести тиждень безпеки життєдіяльності і дотримання правил дорожнього руху Кл.керівники ІУ тижд

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості

VII. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Провести спільні виховні години для учнів та батьків з питань привентивного виховання голова ради проф.. злоч., класні керівники Протя
гом місяця
VII. Фінансово-господарська діяльність
1 Видати наказипо школі:
• «Про призначення комісії для проведення інвентаризації»;
• «Про поповнення бібліотечного фонду в новому навчальному році»
•Скласти перелік та списати шкільну документацію, термін зберігання якої вийшов. І тижд
2 Забезпечувати безперебійну роботу харчоблоку та дотримання в ньому всіх технологічних, санітарно-гігієнічних вимог. Директор, І-ІУ тижд
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Провести облік стану передплати вчителями фахових газет і журналів Бібліотекар Протя-гом місяця
2 Виховувати читацькі інтереси учнів Бібліотекар Протягом місяця

ІX. Система внутрішньошкільного контролю в листопаді

Вид контролю І тиждень II тиждень Ш тиждень IV тиждень
Оглядовий Проходження курсів підвищення кваліфікації Стан виконання всеобучу, попередження бездоглядності, бродяжництва вихованців (нарада в присутності директора)

Тематичний Стан викладання предметів, що вивчаються у 2019-2020 н.р.(відповідно до наказу по школі)
Фронтальний Зміст і обсяги домашніх завдань на уроках (нарада при директорі) Про учнівський портфель
Попереджуваль
ний Стан взаємовідвідування уроків учителями початкової ланки (
Класно-урочний Стан підготовки до уроків учнями 8-9 кл (нарада при директорові)
Персональний Система роботи класного керівника 9 кл (засідання МО класних керівників)
Повторний Стан викладання предметів учителів, що атестуються, робота з обдарованими учнями (нарада при директорі)

     Грудень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан виконання Відм
про викон
І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закову України
«Про освіту»
1
Провести нарадипри директорі:

 • про підготовку та проведення Новорічних Різдвяних свят та зимових канікул;
 • про результати контролю за дотриманням єдиних вимог до усного, писемного мовлення учнів та перевірки ведення зошитів з
  української мови в 5 – 9 класах;
 • про ведення класних журналів;
 • про дотримання вимог температурного, питного режиму в навчальному закладі;
 • про попередження простудних захворювань учнів;
 • про дотримання правил протипожежної безпеки, запобігання дитячого травматизму під час Новорічних Різдвяних свят, зимових канікул;
 • Про закінчення І семестру та навчальні досягнення учнів школи за І семестр 2020/2021 навчального року
 • Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період зимових канікул 2020/2021 навчального року
 • Про організацію змістовного дозвілля учнів в період зимових канікул
 • Про виконання навчальних програм з навчальних предметів за І семестр 2020/2021 навчального року
 • Про стан роботи зі зверненнями громадян
 • Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в організації освітнього процесу у школі
  класні керівники Протягом місяця
  II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
  1 Провести бесіди «Навчання для нас …» Класні керівники, учителі-предмет- ники До 24.12
  2 Провести місячник «Ми, українці – велика родина» Керівник МО кл.керівників, педагог-огр. Протягом місяця
  3 Забезпечити участь школярів у районних предметних олімпіадах і конкурсах Протягом місяця
  4 Провести контрольні роботи, оцінювання за перший семестр До 27.12
  5 Видати наказпо школі
  «Про порядок закінчення першого семестру та організацію шкільних канікул»
  «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу»
  «Про виконання перспективного плану вивчення предметів»
  «Про виконання лабораторних та практичних робіт учнями»
  «Про оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів»
  «Про стан виховної роботи»
  «Про результати участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів”
  «Про проведення уточненого обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи.
  «Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2020/2021 навчального року»
  «Про результати перевірки виконання навчальних програм за І семестр 2020/2021 навчального року»
  «Про стан ведення шкільної документації.
  «Про результати роботи з учнями попередженню травматизму за І семестр 2020/2021 навчального року»
  «Про профілактику дитячого травматизму під час навчальновиховного процесу та в період зимових канікул» директор школи До 27.12
  ІІІ. Становлення виховної системи
  та заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

IV. Становлення й розвиток виховної системи
1 Провести місячник «Ми, українці – велика родина»
Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» Протягом місяця
2 Скласти план роботи школи на зимових канікулах До 27.12
3 Провести новорічні свята 29.12
4 Провести заходи по формуванню здорового способу життя «Зроби вибір на користь здоров,я» До 13.12
5 Взяти участь у акції «Діти, допоможіть дітям»( до Дня інвалідів)
Провести акцію «Милосердя починається з власного дому» до Дня Святого Миколая,
Участь у акції «З вірою в серці» кл. керівники До 13.12
6
6. Провести уроки мужності і слави «Українська армія: міць і сила»; До 06.12

 1. Провести тиждень права – до Міжнародного дня прав людини(10 грудня) вчитель права 2-6.12
  8 Провести тиждень музичного мистецтва та художньої культури в школі
  10-14.12
 2. Взяти участь у районному конкурсі «Збережем ялиночку», «Новорічний сувенір» вчитель т-н До 24.12
  ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
  1 Провести інструктивну нараду з учителями, що атестуються, з питань підготовки матеріалів до творчих звітів До 26.12
  2 Видати наказпо школі «Про стан викладання, якість знань, умінь і навичок учнів із навчальних предметі в, що виносяться на ДПА » До 27.12
  V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
  1 Провести заходи щодо усунення недоліків в організації гарячого харчування учнів Протягом місяця
 3. Провести інструктажі з правил збереження життя і здоров,я учнів під час зимових канікул Класоводи , класні керівники До 27.12

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Провести загально шкільні батьківські збори та індивідуальні бесіди з батьками 2-9-х класах із питань успішності учнів за перший семестр класні керівники До 27.12
VII. Фінансово-господарська діяльність школи
1 Провести генеральне прибирання класних приміщень, приміщень школи та підготувати його до зими Директор, класні керівники Протягом ІУ тижня
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Провести бібліотечний урок «Різдвяні поезії» для учнів 5—9-х класів Бібліотекар Протягом місяця
2 Провести виставку ілюстрацій до казок, присвячену Новому року та Різдву Христовому Бібліотекар, кл. керівники Протягом місяця
ІX. Система внутрішньошкільного контролю в грудні

Вид контролю Ітиждень IIтиждень IIIтиждень IV тиждень
Оглядовий Контроль за станом ведення шкільної документації (оперативка) Підготовка класних кімнат до зими (нарада в присутності директора)

Тематичний Стан викладання предметів(педрада) «Про порядок закінчення І-госеместру» (нарада)
Фронтальний Контроль за виконанням контрольних робіт , запланованих на І семестр Контрольза веденням щоденників учнями
3-9 класів;
Контрольза веденням тематичного і семестрового обліку навчальних досягнень у класних журналах.
Попереджуваль ний
Класно-урочний Навички читання в 1—4-х класах (круглий стіл)
Персональний Стан ведення тематичного обліку знань учителями, що атестуються (педрада)
Повторний Система проведення уроків учителями, що атестуються (засідання МО)

                         Січень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан виконання Відм.
про
викон
I. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»
1 Провести роботу в дошкільній установі щодо питання набору учнів до 1-го класу початкової школи класний керівник 4 класу Протя-гом місяця
Наради при директорові
1.Про щорічну відпустку працівників школи на 2021 рік

 1. Про підсумки проведення І етапу та участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
 2. Про збір і оформлення бази даних на учнів 9-го класу
 3. По організацію навчання школи в системі цивільного захисту населення
 4. Про стан організації роботи зі зверненнями громадян
 5. Про виконання основних положень Закону України «Про захист персональних даних»

II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
1 Забезпечити участь школярів в предметних тижнях Постійно
2 Скласти розклад уроків, факультативних занять і консультацій на другий семестр До 15.01

3
Видати наказипо школі:
• «Про зміни в педагогічному навантаженні на другий семестр»;
• «Про виконання програм за І семестр, корекція планів на ІІ семестр»
• «Про облік учнів та контроль охоплення навчанням дітей шкільного віку мікрорайону школи»
• «Про стан харчування дітей»
• «Про ведення журналів інструктажів з ТБ»
• «Про інформаційне забезпечення ЗНЗ»
• «Про дотримання вимог ведення класних журналів»
• «Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм»
• «Про відвідування учнями навчальних занять»
• «Про роботу з учнями , схильними до правопорушень» (нарада при директорові)
• «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються»
• Про затвердження номенклатури справ на 2021 рік
• Про затвердження графіку особистого прийому громадян директором школи та його заступником на 2021 рік
• Про призначення відповідальної особи за ведення ділової документації з кадрових питань у 2021 році
• Про призначення відповідальної особи за ведення обліку військовозобов’язаних працівників у 2021 році
• Про призначення відповідальних осіб за ведення діловодства у школі у 2021 році
• Про підсумки проведення предметних тижнів

Директор,
До 18.01
4 Забезпечити участь школярів в конкурсах Згідно з планом

IІІ. Становлення й розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

1 Проведення місячника «Ми – честь і гордість рідної землі», проведення уч. конференції «Різдвяні звичаї і традиції мого народу» класні керівники Протя-гом місяця
2 Провести заходи до Дня Соборності України,
Участь в акції «Діти єднають Україну» класні керівники 23. 01
3 Провести заходи по відзначенню пам,ятних дат 27.01 –День пам,яті жертв Голокосту, День пам,яті героїв Крут класні керівники До 24.01
4 Провести бесіди щодо запобіганню проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві Класні керівники Протя-гом місяця

           ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами  1     Педагогічна рада №3 (січень)

1.Про виконання рішень попередніх педрад;
2.Пошук стратегій вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті життєтворчості особистості

 1. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за І семестр 2020 – 2021 н.р
  4 Про стан викладання предметів, що пербувають на контролі (наслідки внутрішкільного контролю в І семестрі,)
 2. Розвиток компетентностей та соціальних і життєвих
  навичок, що нададуть змогу дитині далі жити в соціумі та навчатися в основній школі (5-9 кл);»
 3. Розвиток компетентностей та соціальних і життєвинавичок учнів початкових класів
  10.Про стан відвідування учнями школи за І семестр
  2020-2021 н.р.(Блащенко О.П.)
  11.Про підвищення якості роботи педагогічного
  колективу з безпеки життєдіяльності під час
  навчально-виховного процесу та профілактики
  дитячого травматизму. Директор 10.01
  2 Розглянути на засіданні мо:
  • «Формування ключових компетентностей учня через формування критичного мислення» Голова МО До 31.01
  3 Провести педагогічний консиліум «Методичні вимоги до сучасного уроку у світлі НУШ» До 23.01
  4 Провести педагогічний тренінг «Як працювати з дітьми покоління Z» Протя-гом місяця
  5 Забезпечити участь учителів у засіданнях районних методичних об’єднань та складання звітів учителями, що атестуються керівникМО Згідно з пла
  ном РМК
  V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
  1 Провести індивідуальні консультації з медсестрою та батьками щодо відвідування учнями уроків Класні керівники Протя-гом місяця

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису
Провести круглий стіл для учнів 9-го класу «Принципи вибору, діагностування майбутньої професії та навчальні заклади» Заступники, класний керівник До 31.01

VII. Фінансово-господарська діяльність 

1 Представити кошторис на новий календарний рік, заявку на придбання необхідного обладнання, інвентарю, навчальних посібників Директор Протя-гом місяця
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 бібліотечний урок « Про День Соборності України поетами та письменниками України» Бібліотекар, Протя-гом місяця
2 Провести акцію «Бережи книгу!» Бібліотекар, класні керівники Протя-гом місяця
ІX. Система внутрішньо шкільного контролю в січні

Вид контролю І тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень
Оглядовий Аналіз стану календарного планування на ІІ семестр навчального року. –
Тематичний Якість знань, умінь і навичок учнів 9 класу (нарада при директорові)

Фронтальний Календарне планування на другий семестр (нарада в присутності директора.)
Попереджува
льний Система перевірки зошитів учителями філологічного профілю
Класно-урочний Попередження перенавантажень учнів 9-х класів домашніми завданнями (анкетування, вивчення документації’)
Персональний Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках учителів, що атестуються (обговорення на МО)
Повторний Календарне планування на другий семестр (нарада в присутності директора)

Лютий

№з/п Зміст роботи Відповідальним Стан виконання Відм.
про
викон

         І. Діяльність колективу зі створення умов  
        для  реалізації Закону Україна
               «Про  освіту»


Наради при директорові

1.Про результати проведення Фестивалю педагогічної майстерності учителів школи

 1. Про стан чергування учителів і учнів по школі
  3 Про стан роботи зі зверненнями громадян
  II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
  2 Видати наказипо школі:
  «Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів»
  «Про контроль за організацією навчально-виховного процесу в 2 класі»
  «Про контроль за організацією навчально-виховного процесу в 6 класі»
  «Про атестацію педпрацівників»
  Про вивчення роботи педагогічних працівників щодо формування ключових компетентностей засобами уроку»
  Про підсумки перевірки стану викладаннябіологіїі, хімії, природознавства
  Про підсумки проведення тижня математики
  Про підготовку та проведення свята 8 Березня.
  Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 2 класі До 28.02
  3 Здійснити внутрішньошкільний контроль в усіх формах Адміністрація Протя-гом місяця
  4 Перевірити стан підготовки учнів 9 класу до ДПА Адміністрація Протя-гом місяця
  IІІ. Становлення й розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

2 Провести місячник «В житті завжди є місце для подвигу», Прот.
міс.

 1. Провести заходи в рамках національної кампанії «Стоп насильству» , бесіди «Стоп боулінг» Кл. керівники Протя-гом місяця
  5 Провести виховні заходи «У пам,яті нашій навіки» до Дня вшанування пам,яті учасників бойових дій в Афганістані класні керівники З 10 по 14.02
  4 Провести шкільне свято «День Св. Валентина» 14.02
  5 Провести заходи до Дня рідної мови вчителі філології З 17 по 21.02
  6 Провести заходи в рамках акції «Зимуючі птахи» 28.02
 2. Провести Дні профорієнтації в школі З 10 по 14.02

ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрам
1 Провести засідання МО вчителів «Поповнення бази роздаткового матеріалу на уроках для реалізації програмних вимог» Керівник МО До 15.02 виконання заходів по реалізації Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини
на період до 2020 р

2 Провести інструктивно-методичну нараду з учителями, що проводитимуть ДПА
3 Провести огляд матеріалів на шкільну виставку ППД Голови МО До 14.02

V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Видати наказ по школі «Про формування здорового способу життя учнів та профілактику шкідливих звичок» До 12.02

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Налагодити роботу Школи майбутнього першокласника класні керівники Протягом місяця

VII. Фінансово-господарська діяльність

VIII, Фінансово-господарська діяльність школи
1 Провести поточний ремонт підсобних приміщень, заміна (за потреби) електролампочок на коридорі та в класних кімнатах Директор, Протягом місяця
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Провести конкурс на кращого читця серед учнів Бібліотекар Протягом місяця
ІX. Система внутрішньошкільного контролю в лютому

Вид контролю І тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень
Оглядовий Режим роботи школи(нарада в присутності директора)
Тематичний Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках учителів,що атестуються Реалізація принципів толерантності на уроках предметів гуманітарного циклу (засідання МО)
Фронтальний Перевірка стану велення учнями щоденників (нарада при директорові)
Попереджува-
л ьний Підготовка випускників до проведення ДПА (нарада в присутності директора)

Класно-урочний Адаптація до навчання учнів 2 класу
Персональний Культура й логіка проведення уроків учителями, що атестуються (нарада при директорові)
Повторний Реалізація
м іжлредметних зв’язків на уроках учителів, що атестуються (засідання мо)

Березень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан виконання Відм.
про
викон
I. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»
1 Наради при директорові

 1. Про організацію святкування 8 Березня
 2. Про організацію проведення весняних канікул 2021 року
 3. Про попередження дитячого травматизму на період весняних канікул 2021 року
  4.Про стан роботи зі зверненнями громадян До 06.03

II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
І Провести Шевченківські дні в школі учителі-словесники До 19.03
2 Провести дні дитячої книги та конкурс на кращий читач року(Шевченківські читання) Бібліотекар, До 19.03
Видати наказипо школі:
• «Про якість знань, умінь і навичок учнів 4-го класу»;
• «Про проведення профорієнтаційної роботи»
• «Про організацію медичного обслуговування учнів»
• «Про перевірку учнівських щоденників»
• «Про комплектування ЗНЗ педкадрами»
• «Про замовлення, видачу та обмін документів про освіту»
•Про організоване закінчення 2020/2021 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-го класів.
•Про організацію проведення Дня ЦЗ
•Про попередження дитячого травматизму на період весняних канікул.
•Про підсумки перевірки ведення зошитів учнями з мови та математики
•Про підсумки проведення предметних тижнів
директор Протягом місяця
3 Скласти план роботи школи на весняних канікулах До 20.03
IІІ. Становлення і розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

1 Провести місячник « Наша творчість тобі, Україно»
Провести Шевченківські дні у школі Прот.
місяця
2 Провести свято для жінок «Для мами завжди слова ласкаві» провести тиждень сім,ї «Я і моя родина» 06.03
З 02.03 по 13.03
3 Виставка учнівських робіт « Наша творчість тобі, Україно»; тематична виставка «Я і моя родина» Прот.
місяця
4 Тиждень знань протипожежної безпеки , кл. керівники З 16 по 20.03
5 Учнівська конференція «Україна: весна визволення» Протягом місяця
ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
1 Провести засідання вчителів початкових класів «Про набір учнів до 1 класу із дошкільної навчальної установи, співбесіда з батьками» До 13.03
2 Педагогічна рада №4 ( березень)

 1. Про виконання рішень попередніх педрад
  2.Виховна вистема школи. Національно-патріотичне та художньоестетичне виховання
  3.Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах,
  4.Пошук стратегій вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті життєтворчості особистості Про формування умов для розвитку творчих здібностей кожного учня (досвід вчителів, що атестуються)
 2. Про умови проведення ДПА у 4 і 9 класах 2019
  Році
 3. Про вибір предмету для ДПА в 9 класі. 26.03
  3 Підготувати матеріали на засідання атестаційної комісії До 13.03
  V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
  1 Провести бесіди з профілактики СНІДу Класні керівники, До 20.03
  2 Забезпечити перегляд учнями 9 класу відеоматеріалів «Молодь проти СНІДу» Учитель біології Протягом місяця
 4. Провести інструктажі з правил збереження життя і здоров,я учнів під час весняних канікул Класні керівники До 20.03
  VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
  1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Провести екскурсії по школі спільно з вихователями дошкільної установи Заступник, класні керівники Протягом місяця

VII. Фінансово-господарська діяльність
І Підготувати приміщення школи до весняно-літнього сезону Директор, До 27.03
2 Поповнити шкільні коридори кімнатними рослинами, підготувати розсаду квітів Протягом місяця
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Провести виставку творів Т. Шевченка, присвячену пам,яті великого Кобзаря Бібліотекар Протягом місяця
ІX. Система внутрішкільного контролю в березні

Вид контролю І тиждень П тиждень III тиждень IV тиждень
Оглядовий Формування інноваційного середовища в навчальному закладі. (нарада в присутності директора) Аналіз ведення класних журналів
Тематичний Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики,(нарада при директорові)
Фронтальний Стан перевірки зошитів у молодших школярів (засідання МО)
Попереджува
льний Діагностика навчання в 4-му класі (нарада в присутності директора)
Класно-урочний Якість знань, умінь і навичок учнів 4-х класів (наказ по школі)

Персональний Оцінювання навчальних досягнень учителями гуманітарних дисциплін (засідання МО)
Повторний Стан відвідування випускниками консультацій (нарада в присутності директора)

                            Квітень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан виконання Відм
про
викон

І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про освіту»
1 Замовити документи про освіту Протягом місяця
Наради при директорові

 1. Про роботу ради профілактики правопорушень.
 2. Про участь команди школи у змаганнях із спортивного орієнтування.
 3. Про організоване закінчення 2020/2021 навчального року та проведення ДПА для учнів 4,9-х класів
 4. Про виконання графіка курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи у 2020/2021 навчальному році
 5. Про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в організації освітнього процесу у школі
  7.Про стан роботи зі зверненнями громадян
  2 Провести профспілкові збори щодо складання графіків літніх відпусток Голова профспілки Протягом місяця
  II.Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
  1 Забезпечити вчасну підготовку випускників до проведення ДПА З
  2 Скласти графік індивідуальних занять і консультацій на травень для випускників, забезпечивши виконання програм і пропозицій щодо ущільнення навчальних програм До кінця місяця
  3 Скласти графік проведення консультацій щодо підготовки випускників до ДПА До кінця місяця

4
Видати наказипо школі:
• «Про стан ведення класного журналу в 9-му класі»;
• «Про підготовку та проведення державної підсумкової атестації»
• «Про стан виконання Закону України про
пожежну безпеку»
• «Про стан техніки безпеки на уроках трудового навчання»
• «Про виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів»
• «Про перевірку учнівських зошитів»
• «Про дотримання графіку проведення контрольних робіт»
•Про результати проведення Дня ЦЗ
•Про підсумки проведення предметних тижнів
•Про підсумки перевірки ведення зошитів учнями початкових класів
•Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 4-му класі
• Про підсумки проведення місячника благоустрою
Заступник
Протягом місяця
5 Провести акцію «День Землі», присвячену річниці Чорнобильської катастрофи Керівник МО вчителів природничих дисциплін До 26.04
IІІ. Становлення і розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

 1. Проведення місячника «Я – житель планети Земля» класні керівники До 26.04
  2 Провести конкурс малюнків «Великодня писанка» учителі-предметники До 17.04
  3 Взяти участь у днях ЦО в школі Класні керівники Прот. місяця
  4 Провести трудовий десант «Збережи довкілля», участь у Всеукраїнській трудовій акції
  «Турбота молоді тобі, Україно»
  19.04
  5 Провести тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці класні керівники 22-26.04
  6 Провести класні години на тему «Чорнобильська трагедія» класні керівники 26.04
  7 Участь у акції «Хвиля доброти» класні керівники Протя-гом місяця
  ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
  1 Педагогічна рада №5 (квітень)
  1.Про виконання рішень попередніх педрад.
  2.Про погодження задань для проведення ДПА в 4-му класі.
 2. Про допуск до ДПА учнів 4 класу
  4.Про підготовку завдань для проведення ДПА в 9 класі
  4.Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів: про підготовку до проведення ДПА в 9 класі;
  адміністрація До 19.04
  2 Провести діагностичну роботу щодо збору пропозицій до навчального плану Протягом місяця
  3 Створити творчу групу для складання навчального плану на слідуючий навчальний рік До 26.04

5 Створити тимчасову творчу групу для складання річного плану роботи та освітньої програми школи на слідуючий навчальний рік До 26.04
6 Провести засідання динамічної групи «Залучення учнів до самостійної творчо-пошукової діяльності у форматі проектної роботи» Протягом місяця
V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Провести тематичні класні години щодо збереження життя та здоров’я учнів у весняно-літній період Класні керівники Протягом місяця
2 Виробити низку заходів щодо реалізації концепції школи щодо збереження життя і здоров’я учнів Творча група Протягом місяця
3 Провести тиждень безпеки життєдіяльності Кл.керівники ІУ тижд

VI. Про співдружність сім’ї, школи,
громадськості, позашкільних установ із метою
розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Обговорення питання про набір до 1 класу класні керівники, учителі—предметники Протягом місяця

VII. Фінансово-господарська діяльність
1 Акумулювати спонсорські кошти на поточний ремонт школи Адміністрація, голова БК Протягом місяця
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Виставка «Наші славетні земляки» Бібліотекар Протягом місяця
ІX. Система внутрішньошкільного контролю у квітні

Вид контролю І тиждень II тиждень Ш тиждень IV тиждень
Оглядовий Аналіз стану ведення зошитів учнів початкових класів
Тематичний Перевірка стану підготовки учнів 9 класу до ДПА (нарада при директорові)
Фронтальний Стан відвідування учнями уроків і позаурочних заходів (нарада в присутності директора)
Класно-урочний Ефективна мотивація навчання учнів 9 класу напередодні проходження ДПА (нарада в присутності директора)
Персональний Система виховної роботи класного керівника 6-го класу (засідання МО)

Повторний Стан відвідування учнями уроків і поза-урочних заходів (нарада в присутності директора)

                        Травень

№з/п Зміст роботи Відповідальний Стан виконання Відм
про
викон
І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закову України «Про загальну середню освіту»
1 Оформити документи про підготовку та проведення ДПА До 12.05
2 Видати наказпо школі «Про відпустки працівників школи» До 26.05
Наради при директорові

 1. Про організацію оздоровлення учнів школи влітку 2021 року
 2. Про підсумки роботи з обдарованими дітьми за 2020/2021 навчальний рік
 3. Про попередню тарифікацію педпрацівників на 2021/2022 навчальний рік
 4. Про підсумки навчальних досягнень учнів за 2020/2021 навчальний рік
 5. Про підсумки виховної роботи в школі за 2020/2021 навчальний рік
 6. Про виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік
 7. Про підсумки роботи школи з попередження дитячого травматизму за 2020/2021 навчальний рік
 8. Про стан ведення шкільної документації за 2020/2021 навчальний рік

II. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів
1 Провести підсумкове засідання шкільних МО Протя-гом місяця
2 Підготовка учнів до ДПА учителі-предметники Протя-гом місяця

3
Видати наказипо школі:
• «Про виконання навчальних програм, планів»;
• «Про виконання лабораторних і практичних робіт учнями»
• «Про оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів»
• «Про стан харчування учнів»
• «Про ведення журналів інструктажу з ТБ»
• «Про переведення учнів 2-8-х класів »;
• «Про перевірку читання учнів початкових класів»;
• «Про підготовку до ДПА»
• «Про оформлення та видачу документів про освіту»
• «Про відвідування учнями навчальних занять»
• «Про стан виховної роботи в школі».
• Про попередження дитячого травматизму в період літніх канікул.
• Про організацію літнього оздоровлення учнів школи.
• Про щорічну відпустку педагогічних працівників школи.
• Про стан ведення шкільної документації: класні журнали, особливі справи учнів

Директор, заступники
Протя
гом місяця
4 Провести інструктивно-методичну нараду щодо вивчення «Інструкції про державну підсумкову атестацію, переведення й випуск учнів загальноосвітніх шкіл» До 15.05
5 Провести підсумки контрольних робіт Протя-гом місяця
6 Провести літні збори для батьків учнів 2- 9-х класів із питаня « Охорона життя і здоров,я під час літніх канікул» керівник зборів Згідно з планом

IІІ. Становлення й розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

І Провести місячник «Вічна слава героям! »
Провести уроки мужності і слави по класам «День пам,яті і примирення», зустрічі із воїнами АТО.
класні керівники Прот.міс

До 09.05
2 Проведення декади пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни
З 04.05 по 08.05
3 Підготувати бібліотечну виставку до Дня Примирення та тематичну виставку учнівських робіт . До 09.05
4 Взяти участь у мітингу та покладанні квітів до могили загиблих воїнів та пам’ятника односельчанам 09.05
5 Провести свято матері «Мамо, матінко, матусю» 18.05

 1. Провести військово-патріотичну гру «Козацькому роду нема переводу» до Дня молодіжних та дитячих організацій(15.05)(«Джура») вчитель фізкультури До 15.05
 2. Проведення Днів Європи в Україні До 22.05
  8 Провести свято Останнього дзвоника і фотовиставку «Яким він був, 2020-2021 навчальний рік» 22.05
  ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
  І Провести нараду при директорові
  • «Робота з охорони праці в навчальному закладі» Директор 15.05

2 Педагогічна рада №6 (травень)

 1. Про виконання рішень попередніх педрад.
 2. Про стан викладання предметів( за наслідками
  внутрішкільного контролю) та результати атестації
  педпрацівників школи
 3. Про допуск учнів 9 класу до ДПА.
 4. Про погодження завдань для проведення ДПА 9 клас
 5. Про виконання державних програм з профілактики
  правопорушень серед дітей.
 6. Про організацію проведення навчальних екскурсій
  та навчальної практики
  10.Про організацію літнього оздоровлення учнів. Директор До 22.05
  3 Провести індивідуальні консультації з учителями, що атестуються в наступному навчальному році, щодо вибору теми методичних матеріалів на виставку ППД педагоги Протя-гом місяця
  V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
  1 Провести нараду в присутності директора «Про готовність до проведення екскурсій і літнього оздоровлення дітей» Директор До 22.05
  2 Видати наказипо школі:
  • «Про проведення літніх екскурсій для учнів 2,4класів»;
  • «Про проходження літньої практики для учнів 6-8 класів»;
  Директор До 22.05
 7. Провести інструктажі з правил збереження життя і здоров,я учнів під час літніх канікул Класоводи , класні керівники 27.05.
  VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості, позашкільник установ із метою розвитку особистості учнів
  1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Провести засідання круглого столу за участю батьків і завідувачої дитячої установи «Обираючи дитині майбутнє» До 27.05
VII. Фінансово-господарська діяльність
1 Організувати й планувати літній ремонт приміщення школи, підготувати навчальний заклад до нового навчального року Директор, завгосп Протягом місяця
2 Провести засідання круглого столу «Про пошуки альтернативних джерел фінансування навчального закладу в умовах економічної кризи» Директор До 27.05
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Виставка «Весна примирення» Бібліотекар До 09.05
гом місяця

ІX. Система внутрішньошкільного контролю у травні

Вид контролю І тиждень II тиждень Ш тиждень IV тиждень
Оглядовий Аналіз стану ведення зошитів учнів початкових класів Контроль
за веденням тематичного, семестрового і річного обліку навчальних досягнень у класних журналах; ведення особових справ та журналів ТБ
Тематичний Перевірка стану підготовки учнів 9 класу до ДПА (нарада при директорові) і
Фронтальний Підведення підсумків роботи школи за рік (за всіма напрямками)
Класно-урочний Ефективна мотивація навчання учнів 9 класу напередодні проходження ДПА (нарада в присутності директора)
Персональний Система виховної роботи класних керівників . виконаня плану роботи (засідання МО класних керівників)

Повторний Стан відвідування учнями уроків і поза-урочних заходів (нарада в присутності директора)

                    Червень

№ з/н Зміст роботи Відповідаль
ний Стан вико
нання
І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України «Про загальну середню освіту»
1 Видати наказ по школі:
• «Про організацію літньої відпустки» Директор До 08.06
Наради при директорові

 1. Про попередній розподіл обов’язків між членами адміністрації школи на 2021/2022 навчальний рік
  2 Про стан складання робочого навчального плану школи 2021/2022 навчальний рік
 2. Про виконання річного плану роботи школи за 2020/2021 навчальний рік
 3. Про мережу класів та контингент учнів на 2021/2022 навчальний рік
 4. Про оформлення та облік документації на учнів у 2020/2021 навчальному році
  II. Організація навчально-пізнавальвої діяльності учнів
  1 Організувати й провести державну підсумкову атестацію учителІ-предметники, Згідно з графі-ками
  2 Провести урочисте вручення учням 9-х класів свідоцтв про неповну середню освіту Директор, До 15.06

3
Видати наказипо школі:
• «Про випуск учнів 9-х класів»;
• «Про результати державної підсумкової атестації»
• «Про оформлення та видачу документів про освіту»
• «Про дотримання вимог до ведення класних журналів»
• «Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм»
• «Про проходження курсової перепідготовки»
• «Про результативність методичної роботи»
• «Про профілактику дитячого травматизму у ході навчально-виховного процесу та літніх канікул»
• «Про залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи»
Про виконання навчальних програм за рік.
Про підсумки оздоровлення дітей

IІІ. Становлення і розвиток виховної системи заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного виховання учнів

1 Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей, свято “Найбільше диво на Землі –дитина “
І тижд
2 Участь у заходах до Дня Конституції України До 31.06

           ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами

1 Забезпечити самоосвіту педагогів педагоги Протягом місяця

2 Педагогічна рада №7 (червень)
1.Про виконання рішень попередніх педрад.
2.Про результати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики( класні керівники)

 1. Про результати ДПА та перевід учнів 4 класу
 2. Про результати ДПА у 9 класі.
 3. Про видачу документів про освіту учням 9 класу та випуск.
 4. Планування роботи школи на новий навчальний рік та попередній розподіл педнавантажень

Директор
До 09.06
3 Провести діагностичне анкетування педпрацівників із метою поліпшення умов праці в наступному навчальному році Заступник Протягом місяця
V. Охорона та зміцнення здоров’я учнів
1 Створити умови для літнього відпочинку учнів, організувати туристичні екскурсії Керівник школи, класні керівники Протя-гом роботи табору

VI. Про співдружність сім’ї, школи, громадськості,
позашкільних установ із метою розвитку особистості учнів
1 Здійснювати прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань та здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

Забезпечити проведення поточного ремонту школи разом із сільською радою Директор школи Протя-гом місяця
VII. Фінансово-господарська діяльність
1 Провести літній поточний ремонт приміщення школи Директор, Протя-гом місяця

2
Провести літню виробничу практику на пришкільній території для учнів 5- 8-х класів
Керівник практики
Протя-гом літньо-го періоду
VIIІ. Робота шкільної бібліотеки
1 Виставка «Наші славетні земляки» Бібліотекар Протягом місяця , Робота шкільної бібліотеки
1 Прийняти шкільні підручники Бібліотекар Протягом місяця
2 Планувати роботу на наступний навчальний рік Бібліотекар Протягом місяця

. Охорона безпеки життєдіяльності

 1. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи.
  Охорона життя та здоров`я учасників освітнього процесу: профілактика захворювань,
  організація медичних послуг

  з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Вихід Відмітка про виконанння
 2. Здійснення роботи щодо систематичного доведення до працівників школи та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони життя і здоров‘я учнів та вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму Упродовж навчального року Інформаціі, накази
 3. Співпраця з сільським фельдшером Упродовж навчального року Аналітич
  на інформація
 4. Здійснення перевірки:
 • раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці;
 • готовності закладу освіти до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивних залах, шкільних майстернях;
 • опору ізоляції та захисного заземлення. Серпень 2020 Акт
 1. Організація проходження медичних оглядів працівників навчального закладу Упродовж навчального року Наказ
 2. Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення у навчальному закладі «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами» у 2020/2021 навчальному році Вересень-грудень 2020 Журнали реєстрації
 3. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед осінніми канікулами). До 26.10.2020 Інформація
  Журнали
 4. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед зимовими канікулами) До 28.12.2020 Інформація
  Журнали
 5. Проведення заходів щодо доукомплектування закладу освіти засобами пожежегасіння Упродовж навчального року Звіт
 6. Проведенням тематичних виховних заходів із запобігання всім видам дитячого травматизму напередодні свят, канікул тощо Упродовж навчального року Накази, заходи
 7. Проведення інструктажів з учнями перед екскурсіями, під час роботи на пришкільній ділянці, під час лабораторних та практичних робіт, тощо Упродовж навчального року Журнали
 8. Підготовка щоквартальних звітів про нещасні випадки, які сталися з учнями закладу освіти, заслуховування даного питання на нарадах при з директорові Щокварталь
  но до 30 числа Звіти,
  протоколи нарад
 9. Складання плану дій щодо оволодіння учнями школи правилами дорожнього руху на 2020 рік З 25.01.2021 План дій
 10. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед весняними канікулами) 22.03.2021 Інформація
 11. Проведення Дня цивільного захисту у навчальному закладі До 24.04.2021 Накази
 12. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності (останній тиждень навчального року) Травень 2021 Інформація Журнали
 13. Підготовка та проведення місячника “Безпека Дорожнього руху” Вересень 2020
  травень
  2021 План проведен
  ня
 14. Охорона праці і пожежна безпека
  № зп Завдання і зміст роботи Терміни
  виконання Відповідалні
  за виконання Хто здійснює
  Відмітка про
  виконання
 15. Забезпечити готовність усіх шкільних приміщень до початку нового навчального року у відповідності з санітарними нормами До 03.09.2020
 16. Підписати акти на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільній майстерні, спортзалі, на спортивних майданчиках Серпень
 17. Підписати акт прийняття школи до нового навчального року Серпень
 18. Видати наказ про організацію роботи з охорони праці Вересень
 19. Виконати поточний ремонт класних кімнат, харчоблоку, шкільної майстерні спортзалу Травень –
  липень
 20. Відкоригувати правила внутрішнього трудового розпорядку Вересень
 21. Установити шкільне обладнання у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами Серпень
 22. Перевірити стан освітлення, остекління вікон, забезпечити безпеку їх відкривання Серпень
 23. Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначити їх посадові обовязки Вересень
 24. З метою забезпечення виконання Положення про організацію охорони праці в навчально-виховних закладах (нак. Міносвіти України від 30.11.93р. №429) проводити:
  • інструктаж для всіх працівників школи з охорони праці та пожежної безпеки;
 • вести журнал обліку інструктажу персоналу;
 • комісіям перевірити всі механізми в шкільній майстерні та в кабінетах;
 • у поурочних планах при виконанні практичних і лабораторних робіт передбачити інструктаж з техніки безпеки.
  У шкільній майстерні, кабінеті хімії, фізики, інформатики, спортивному залі вести журнал інструктажу;
  у відповідності з п.60 Положення (нак.№429 дод.2) Згідно графіка

Постійно
До 28.08.
2021
Постійно

Постійно

 1. У відповідності з пунктом 11 Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу, затвердженого наказом міністра освіти України від 16.06.94р.№ 184
  • чітко дотримуватися інструкції з охорони праці в навчальній майстерні
 • дотримуватися інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті інформатики у відповідності з п.61, 85 Положення (наказ № 429) Постійно

Постійно Вчителі

Вчителі

 1. Заслухати питання про дотримання техніки безпеки на профспілкових зборах Лютий
 2. Створити добровільну пожежну групу вчителів Вересень
 3. Створити папку матеріалів з пожежної безпеки Вересень
 4. Обновити куточок з протипожежної безпеки Вересень
 5. Перевірити стан електропроводки в школі Серпень
 6. Під час проведення загальношкільних заходів проводити перевірку протипожежного стану Постійно
 7. Два рази за семестр перевіряти протипожежну безпеку. Перевіряти справність протипожежного інвентаря та перезарядку вогнегасників. Провести розяснення правил користування вогнегасниками Два рази за семестр
 8. Встановити порядок прибирання шкільних приміщень Вересень
 9. Відповідно до тематики проводити з учнями 2-9 класів бесіди і практичні заняття з попередження всіх видів дитячого травматизму Упродовж року
 10. У класах провести бесіди про шкідливість:
 • алкоголю та куріння;
 • важкі наслідки наркоманії та токсикоманії;
 • режим роботи та відпочинку;
 • чистота-запорука здоровя;
 • бережливе ставлення до електроенергії в школі та вдома
  Вересень
  Жовтень

Грудень
Лютий
Березень

 1. Проконтролювати підготовку школи до роботи в зимових умовах Жовтень
 2. Видати наказ про попередження усіх видів дитячого травматизму Грудень
  Травень
 3. Перевірити захисне заземлення і опору ізоляції електромережі Червень
 4. Скласти графік відпусток співробітників школи Січень
 5. Випробувати систему опалення й одержати відповідний акт в теплових мережах Травень
 6. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій
  Термін №
  з/п Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка про виконання
  Упродовж року 1. Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони прав та соціального захисту дітей пільгових категорій Класні
  керівники Інформація
  Вересень, січень,
  за потребою 2. Своєчасне виявлення і постановка на облік дітей, які потребують соціальної підтримки Класні
  керівники Інформація
  Упродовж року 3. Сприяння поліпшенню умов життя і виховання дітей, які потребують соціального захисту:
 • діяльність щодо забезпечення дітей, які заходяться під опікою(піклуванням) шкільною формою, одягом та взуттям;
 • діяльність щодо надання дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування, одноразової матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • організація участі дітей пільгового контингенту у районних, благодійних заходах, акціях, святах
  Класні
  керівники Інформація
  Упродовж року 4. Взаємодія з правоохоронними органами з питань охорони дитинства Інформація
  Щоквартально 5. Поновлення інформаційних даних про дітей пільгових категорій Інформація
  Один раз на семестр 6. Обговорення на -нарадах при директорові питань щодо основних напрямків роботи з соціального захисту дітей. Інформація
 1. Заходи щодо забезпечення вимог з організації харчування учнів


з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Вихід Відмітка
про виконан=ня

 1. Оформлення інформаційний куточок для батьків та учнів щодо організації харчування дітей . Серпень
  2020 Куточок
 2. Проведення роз’яснювальну роботу з учнями, батьками, вчителями про порядок організації харчування Класні керівники
  1-9-х класів Вересень, постійно Інформація
 3. Складання та оновлення списків дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування . Вересень 2020
  Січень 2021 Списки
 4. Проведення щоденного обліку дітей, які охоплені харчуванням (безкоштовним, за кошти батьків) Класні керівники Постій
  но Журнал
 5. Залучення медичних працівників до профорієнтаційної та санітарно – просвітницької роботи з дітьми та їх батьками щодо правильного харчування . Упродовж навчального року Інформація
 6. Організація та проведення наради, класні виховні години, консультації щодо формування здорового способу життя Згідно річного плану Плани проведен
  ня, інформа
  ція
 7. Включення до порядку денного Ради закладу, батьківських зборів питаня організації харчування у навчальному закладі Класні керівники. Згідно річного плану Протоколи
 8. Інформування та звітність до бухгалтерії Класні керівники.. Щомісячно Звіти
 9. Здійснення контролю за безкоштовним харчуванням, даними обліку у шкільній їдальні, даними про відсутніх учнів Упродовж навчального року
  Інформація
 10. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у шкільній їдальні, на харчоблоці Упродовж навчального року Інформація
 11. Участь в презентаційних проектах з проблем здорового способу життя Упродовж навчального року Інформація
 12. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгового категорій Упродовж навчального року Списки, наказ
 13. Забезпечення контроль за харчуванням учнів 1-9 класів, Постійно
 14. Забезпечення водою гарантованої якості з альтернативних джерел водопостачання, кип’яченою водою. Постійно
 15. Розширення асортименту страв Кухарі Упродовж навчального року
 16. Проведення анкетування учнів та батьків щодо організації харчування Вересень 2020 Анкети, інформація
 17. Забезпечення С-вітамінізації харчування. Постійно
 18. Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів кухарі,класні керівники
  1-9 класів Постійно Протоколи
 19. Організація роботи щодо підготовки харчоблоку та обідньої зали до початку нового навчального року До 20.08.
  2020 Інформа
  ція
 20. Організація роботи щодо профілактики технологічного обладнання харчоблоку, перевірка заземлення та опору ізоляції до початку нового навчального року. Серпень 2020 Інформа
  ція
  Акти
 21. Забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків навчального закладу у робочому стані Постійно

5.Заходи щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку учнів

з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Вихід Відмітка про виконанння

 1. Підготовка та планування роботи з оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2021 року Лютий
  2021 Інформа
  ція
 2. Підготовка інформації про хід підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2021 року Березень 2021 Інформа
  ція
 3. Підготовка школи до оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2021 року Квітень 2021 Інформа
  ція
 4. Участь у нараді відповідальних за оздоровлення та відпочинок учнів Травень 2021 Інформа
  ція
 5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків улітку 2021 року Травень-червень 2021 Інформа
  ція
 6. Підготовка акту приймання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Травень 2021 Акт
 7. Участь у нараді директорів дитячих закладів відпочинку Травень 2021 Інформація
 8. Підготовка до об‘їзду навчальногозакладу, на базі якого функціонуватиме дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Травень 2021 Протокол
 9. Складання звіту про роботу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Червень 2021 Звіти, інформація