Школа молодого вчителя

Положення про Школу молодого педагога (вчителя)

І. Загальні положення:

1.1.Дане Положення визначає нормативно-правові, змістово – діяльнісні та фінансові основи функціонування Школи молодого педагога (вчителя).

1.2. Школа молодого педагога – це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-ти (5) років.

1.3. Школу молодого педагога створюється на базі району (міста) з учителів ,які викладають один предмет і мають стаж 1-3 (1-5) роки. Дана школа створюється за наявності не менше трьох молодих педагогів. Школу молодого педагога можна створювати і в навчальному закладі, де працює не менше трьох учителів стажем до трьох (п’яти) років.

1.4.У своїй діяльності дана школа керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійну технічну освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про районний (міський) методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням і Статутом закладу освіти.

 ІІ. Мета, завдання та напрями діяльності:

Завданням даної школи є адаптація молодих педагогів, формування їх майстерності, творчої індивідуальності.

Основні напрями роботи школи:

1.         Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України.

2. Вивчення теорії, практики та методики навчання, виховання, психології, етики, аналіз програмних документів з питань навчально-виховної роботи, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

3. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.

4. Науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

5. Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вчителя.

6. Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, вечорів відпочинку, спортивних змагань тощо.

Основні форми навчально-методичної роботи:

– відвідування уроків і позакласних заходів, які проводять керівник школи (перший рік навчання), інші досвідчені вчителі (другий-третій рік навчання);

– індивідуальні консультації;

– практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;

– співбесіди з керівником школи молодого педагога, методистом , за “круглим столом”.

3. Організація роботи:

3. 1.Школою керує досвідчений учитель-методист, який має стаж наставницької роботи.

3.2. Керівник школи складає навчальний план і програму занять, розраховану на 3 роки.

3.3. До занять у школі молодого педагога залучають постійних слухачів (3 — 8 осіб) — учителів одного фаху. Якщо на наступний рік у район (місто), чи навчальний заклад прийдуть на роботу інші молоді учителі потрібно організовувати ШМП (ШМВ) для новопризначених (якщо їх є не менше 3), а не вводити їх у вже діючу. Якщо кількість новопризначених менше трьох – з ними працюють через наставництво та консультування (групове, індивідуальне).

3.4 Заняття відбуваються з періодичністю раз на місяць.

3.5. Після закінчення Школи слухачі складають залік про оволодіння програмою Школи.

3.6. План школи (один екземпляр) знаходиться в районному (міському) методичному кабінеті (ІМЦ) (або у методичному кабінеті школи, якщо це група шкільна);