Заяви про випадки булінгу

Процедура подання учасниками освітнього процесу заяви про випадки булінгу (цькування) в школі.

Якщо Ви або учень (учениця) школи стали жертвою булінгу (цькування) чи

були свідками такого діяння або отримали достовірну інформацію про нього, то необхідно обов’язково повідомити про це директора, подавши заяву.

Оформлення заяв

Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати:

 прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання,

 контактний телефон;

 навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу

 (цькування);

 зазначити дату подання заяви та підписати особисто.

Зразок заяви

Директору К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ст.

О.М.Кісільовій

(прізвище, ім’я, заявника)

Контактний (соціальний статус заявника)

телефон:                                                                                                                                         

Заява

Прошу провести розслідування за фактами випадків булінгу (цькування)

(прізвище, ім’я постраждалого)

Далі в заяві необхідно вказати особу або осіб, які вчинили цькування та описати діяння, які полягають у психологічному, фізичному чи іншому насильстві над особою і носять системний характер.

(дата)                                                                                                                                            

    (підпис)

Термін розгляду заяви до 30 днів.

Зразок заяви