Біологія 8 клас

Завдання на період 25.05.-29.05.20р.

Параграф 62.

Підсумкове узагальнення за рік. (Роздатковий матеріал)

І варіант -Дудко І., Фалько М., Главан Є.

ІІ варіан – Крецу Д., Єрхан А.

Підсумкова контрольна робота

за ІІ семестр 21019-2020 н.р

з бiологiї

учениці(учня )  7 класу

К-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ст.

__________________________ 

І варіант

І рівень Вибрати одну вірну відповідь (вірна відповідь 0.5 б.)

.1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію:

А) комплекс Гольджі;

  Б) мітохондрія; В) ЕПС; Г) хлоропласт

2. Що таке функціональна система?

  А) об’єднання органів для виконання певної функції;

  Б) частина тіла, що має певну форму і будову та виконує одну або декілька функцій;

  В) сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за будовою, походженням та

  функціями;

  Г) тимчасове об’єднання систем органів для досягнення корисного для організму результата;

  3. До гуморальних факторів імунітету людини відносяться …

А) біологічно активні речовини, гормони, вода;

Б) соляна кислота, лізоцим, жовч;

В) антитіла, вода, лізоцим;

Г) біологічно активні речовини, антитіла;

Д) антитіла, жовч, лізоцим, вода.

4. Який вітамін утворюється у шкірі дитини під дією ультрафіолетового випромінювання

  Сонця ? А) С Б) В1; В) В2; Г) D

5. До верхніх дихальних шляхів належить:

а) носова порожнина, трахея, легені

б) носова порожнина, носоглотка, глотка

в) носова порожнина, бронхи, трахея

г) гортань, трахея, бронхи.

6. Функція тромбоцитів полягає у …

  А) боротьбі з інфекцією Б) транспорті кисню В) газообміном з навколишнім

  середовищем Г) участь у процесі зсіданні крові

2 рівень(вірна відповідь – 1 б.)

.7. Де утворюються еритроцити?

  А) червоний кістковий мозок Б) селезінка В)печінка Г) лімфатичних вузлах

8. Запальні процеси слизової оболонки ясен і рота називаються:

а) гастритом;

б) виразкою;

в) панкреатитом;

г) стоматитом.

9. . Укажіть назву рухомого з’єднання кісток :

  А) шов В) хребтові диски

  Б) суглоби Г) хрящове з’єднання ребер з грудиною

ІІІ рівень (вірний розв’язок запитання – 1 б.)

10. Виберіть ознаки, характерні для дисиміляції, відповідь вкажіть у вигляді цифр вірних відповідей у кожному із стовпчиків:

А перетворення енергіїБ енергетичні зміниВ місце, де безпосередньо відбуваються процеси
1.синтез речовин1. виділення енергії1.клітина
2. розщеплення речовин2. поглинання енергії2. порожнина кишечнику
3 перетворення речовин не відбувається3. відсутність енергетичних змін3. тканинна рідина

11. Встановити відповідність між типами темпераменту та їх ознаками:

 А-сангвінічний 1.висока працездатність, швидка зміна емоцій, врівноваженість

Б- холеричний 2 висока працездатність, інертність, врівноваженість,спокійність

 В-флегматичний 3.енергійність, імпульсивність, неврівноваженість, необачність

 Г-мелахолічний 4енергійність, врівноваженість, інертність, вразливість

  5.пасивність, неврівноваженість,пригніченість, вразливість

12. Встановіть відповідність між органами дихання та їх функціями.

А) гортань 1. забезпечує газообмін

Б) надгортанник 2. проводить повітря у гортань

В) бронхи 3. захищає вхід в гортань при ковтанні

Г) легені 4. сприяє утворенню голосу

  5. проводить повітря у бронхи

ІV рівень Дайте розгорнуту відповідь на запитання (3б.)

Поясніть, чому адреналін називають гормоном активних дій.

ІІ варіант

І рівень Вибрати одну вірну відповідь (вірна відповідь 0.5 б.)

1. Укажіть науку, яка вивчає функції організму: А) гістологія; Б) анатомія; В) фізіологія; Г) цитологія.

2. Що таке система органів?

  А) система клітин в організмі, подібних за походженням, будовою та функціями;

  Б) частина тіла, що має певну форму і будову та виконує одну або декілька функцій;

  В) сукупність органів, що виконують загальну функцію;

  Г) органи, розміщені у порожнині тіла;

  3. Який орган найсильніше очищує кров від мінеральних солей? А) сальні залози;

  Б) легені; В) селезінка; Г) нирки.

4. Які речовини утворюються при розщепленні жирів у травному тракті людини?

  А) глюкоза й амінокислоти; Б) глікоген і ферменти; В) амінокислоти;

  Г) гліцерин і жирні кислоти.

5. Носова порожнина виконує функції:

а) зігрівання, очищення, зволоження, газообміну повітря

б) зігрівання, очищення, зволоження, знезараження повітря

в) зігрівання, збагачення, зволоження повітря

г) зігрівання, очищення, окиснення повітря.

6. У яких клітинах крові людини відсутні ядра?

  А) лімфоцити Б) еритроцити В) нейтрофілах Г) лейкоцитах

ІІ рівень (Вірна відповідь – 1 б.)

7. Жовчна протока відкривається у:

  а) шлунок;

  б) товстий кишечник;

  в) дванадцятипалу кишку;

  г) сліпу кишку.

8. Органи,що беруть участь у видаленні продуктів обміну речовин в організмі людини: а) серце, шкіра, легені, нирки; б) нирки, легені, шкіра, органи травлення; в) нирки, шкіра, кровоносна система.

9. Нігті – щільні рогові пластинки, що є похідними: а) шару епідермісу, б) шару дерми, в) підшкірної клітковини, г) шкіри.

ІІІ рівень (кожне вірне завдання – 1б.)

10. Виберіть ознаки, характерні для асиміляції, відповідь позначте у вигляді цифр з кожного стовпчика:

А перетворення енергіїБ енергетичні зміниВ місце, де безпосередньо відбуваються процеси
1.синтез речовин1. виділення енергії1.клітина
2. розщеплення речовин2. поглинання енергії2. порожнина кишечнику
3 перетворення речовин не відбувається3. відсутність енергетичних змін3. тканинна рідина

11. Встановіть відповідність між органом травної системи та його функцією:

  А) Шлунок 1. Розщеплення вуглеводів

  Б) 12-пала кишка 2. Всмоктування води

  В) Ободова кишка 3.Всмоктування органічних речовин

  Г) Ротова порожнина 4. Розщеплення білків

  Д) Печінка

12. Установіть відповідність між назвами судин та характеристиками:

1. Лімфатичні капіляри. А кров рухається від серця під великим тиском;

2. Вени. Б стінки складаються з одношарового епітелію;

3. Артерії. В тонкостінні трубочки, що починаються в міжклітинному

  4. Капіляри. просторі, з’єднуються між собою й утворюють розгалужену

  сітку;

  Г містять мало м’язових волокон, тому менш пружні, але більш

  розтяжні;

  Д за структурою нагадують вени, тобто складаються з трьох

ІV рівень Дайте розгорнуту відповідь на запитання (3б.)

Поясніть механізм відчуття людиною болю. У чому полягає значення больових відчуттів для організму людини?