Українська мова 7 клас

Параграф  48-51, опрацювати правила – усно; вправи 509.528,533,547 – письмово.

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Службові  частини  мови. Вигук

учениці  7  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1.  Укажіть правильне визначення сполучника.

А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Г Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2.   Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.

А Для, над, через, без.           Б Поряд, край, з-за, посеред.

В Від, поміж, на, круг.             Г Попід, близько, до, по.

3.   Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку:

А (з)під, (по)серед, (по)між, (по)під;

Б (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за;

В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;

Г (до)вкола, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля.

4.   Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.

А Хоч, або, проте, а.               Б Ні…ні, не тільки…а й, також, й.

В Зате, проте, не тільки, а.     Г Ні-ні, не то…не то, або…або, і.

5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

А Доки, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б Чи, та, проте, начебто, ніби.

В Проте, мов, як, щойно, якщо.

Г Хай, ні…ні, ледве, й, однак.

6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.

А Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький).

Б Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).

В Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати (Олександр Олесь).

Г Цвіте липа так буйно й розкішна, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський).

7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/весело, не/абищо, не/наче, не/виконана справа.

Б Не/щодавно, не/впинно, не/мало, а багато, не/голосно.

В Не/хтувати, не/будуючи, не/чути, не/свій.

Г Не/засвітивши, не/побілений вчасно паркан, не/допоміг.

8. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

А Ой/Ой/Ой! Ку/ку! Їй/Богу!    Б Ха/ха/ха! Го/ді!Гулі/гулі!

В Кар/кар/кар! А/гов! Ге/й!      Г Їй/право! Ов/ва! Ну/ну!

Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Потрібно вибрати правильні варіанти відповіді.

9. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

А Іти по воду, по руках і ногах, через технічні причини, відповідно до заявок.

Б Читати по складах, іспит по математиці, взяти до уваги, на мою адресу.

В Назвав на ім’я, бачу по очах, через хворобу, лікар за освітою.

Г За будь-якої погоди, в озері, розмовляти українською мовою.

Д Думати про навчання, турбуватися про оцінку, підготовлено на продаж.

10.  Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.

А Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський).

Б Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

В Я бачив яблуньку, що зацвіла восени.

Г Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).

Д Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

Завдання 11 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

11. Установіть відповідність між виділеними словами і частинами мови.

1 ПрийменникА    А ніч, мов мати, над тобою долоню на чоло кладе                                           (Б.-І. Антонич)
2 Сполучник
3 ЧасткаБ    За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко)
4 Вигук
 В Нехай увійдуть у хату чистота і спокій (М. Коцюбинський)
 
 Г Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)
 Д Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)

12. Записати слова, знімаючи риску.

Дарма/що, по/перек, ані/трохи, де/що, не/мов/би/то/,з/за, одночасно/з, тому/що, що/небудь, на/вколо, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, аби/що, як/от, не/наче, от/же, будь/коли.