Українська мова 5 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Складне речення. Пряма мова. Дiалог

учениці  5  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

1. Позначте рядок, у якому є складне речення (роздiловi знаки вилучено)
А Барви ярiли мiнилися переходили одна в одну й нарештi меркли.
Б Прозора пелюстка молодого мiсяця не тьмарилась не танула а наливалася свiтлом.

В Сонце скотилося майже до самого обрiю але раптом застигло на мiсцi.
Г Сонце до половини сховалося за хмару тiльки червоний пiвкруг його ще палахкотiв зверху.
2. Укажiть рядок, у якому частини складного речення поєднано сполучниками (роздiловi знаки вилучено)
А Митi жодної не можна повернути щоб заново по-iншому пожить.
Б Вiдбились зорi у водi летять до хмар тумани.
В Із серця виросла калина над хвилями Днiпра злетiла пiсня журавлина.
Г Хтось стиха завiв пiсню до нього пристав ще один голос.
3. Знайдiть рядок, у якому правильно поставлено роздiловi знаки.
А Навшпиньках пiдiйшов вечiр, i засвiтив зорi.
Б Земля гуде, i ридають дерева.
В До землi ти голову притулиш, i матiр’ю тихенько назовеш.
Г Сiї гори стоять одвiку, i стоятимуть довiку.
4. Визначте речення з прямою мовою (роздiловi знаки вилучено)
А Диктор повiдомив про вiдкриття у мiстi нового стадiону.
Б Диктор повiдомив що у мiстi вiдкрився новий стадiон.
В Диктор повiдомив у мiстi вiдкрився новий стадiон.
Г За повiдомленням диктора в мiстi вiдкрився новий стадiон.
5. Укажiть речення, що вiдповiдає схемi: А: «П?».. (роздiловi знаки вилучено)
А Я люблю зиму сказала дiвчинка бо всiчнi в мене день народження.
Б Недаремно каже прислів’я Мала крапля лупає скелю.
В Я запитав Батьку, що таке людська байдужість.
Г Тарас заплескав у долоні А он наша хата! А он наша хата!
6. Діалог – це
А. слово, що вживається жителями певної території;
Б. різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб;
В. чиясь мова, передана від імені автора у формі складного речення.
Г. слова, які називають того, до кого звергаємось із мовленням.
                                                      
7. Об’єднайте простi речення у складне. (1 б).
Хлопчики i дiвчатка вiдвiдують спортивні секцiї. Хлопчики i дiвчатка дбають про своє здоров’я.
8. Перетворiть речення з прямою мовою на конструкцiї з непрямою мовою. (1 б).
«Сестричко, ти допоможеш прибрати в кiмнатi?» – поцiкавилася Оленка. «Цю історію розповiла менi бабуся», – сказав Дмитрик.

                                           
9. Складіть та запишіть речення з прямою мовою. (1 б.).

10. Укажіть складне речення та підкресліть усі члени речення, над кожним словом надпишіть частину мови (3 б.):

Мене везуть у царство трав,  річок і таємничих озер. В епоху заліза в наших краях проживали кіммерійці та скіфи. Була відлига, з горбка збігали, мов весною, струмочки талої води,      горобці весело цвірінькали.

11. Напишiть дiалог на тему «Незабаром канiкули». Використайте в ньому не менше двох складних речень. (3 б).