Українська література 5 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  літератури

Рідна  Україна. Світ  природи

учениці  5 класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

 (1-8 завд. правильна відповідь — 0,5 б.)

1. Повість „Сіроманець” належить перу…

А М. Вінграновського; Б М. Рильського;

В Г. Тютюнника; Г Т. Шевченка.

2. Любив малювати на снігу герой твору…

А „Сіроманець” М. Вінграновського;

Б „Дивак” Г. Тютюнника;

В „Дощ” М. Рильського;

Г „Лось” Є. Гуцала.

3. У вислові „лід гнеться…, мов ковдра на сіні” використано художній засіб…

А метафора; Б епітет;

В порівняння; Г повтори.

4. Оповідання „Дивак” написав…

А М. Вінграновський; Б М. Рильський;

В Г. Тютюнник; Г В. Друзяка.

5. Дід Прокіп лаяв („Дивак”)…

А коней; Б дочку;

В онуку; Г усіх.

6. Сашкову вчительку звали…

А Надія Григорівна; Б Ніна Іванівна;

В Матильда Петрівна; Г Олена Степанівна.

7. Твір „Сіроманець” за жанром…

А легенда; Б казка;

В оповідання; Г повість.

8. Вовк Сіроманець урятував…

А Сашка; Б Андрійка;

В Галю; Г вовченят.

(9-12  завд. правильна відповідь — 1 б.).

9. Віршована мова — це…

10. Ліричний герой — це…

11. Доберіть епітети до слів „роси”, „пісні”.

12. Назвіть художні засоби…

А „святі глибини”, „живим поетом”;

Б „осінь — маляр кружляє”, „тумани розливає”, „ліс одягає у шати барвисті”.

(13-14   завд. правильна відповідь — 2 б.).

13. Установіть відповідність:

       Герой                                                                                               Вчинок

 1. Сашко                                                     А) рятує в снігу Сіроманця;

 2. Галя Грушецька                                    Б) тримає на спині в снігах Андрійка;    

 3.  Василь Чепіжний                                 В) збирає харчі в дорогу для друга й Сіроманця;

 4. Петро Лях                                              Г) позбувається купленої собаки;

                                                                     Д) намагається вилікувати Сіроманця

14.Установіть відповідність:

             Автор                                                     Твір

М.Вінграновський                          А) «Дивак»

Г.Тютюнник                                    Б) «Дощ»

М.Рильський                                   В) «Лось»

                                                         Г) «Сіроманець»

Залишити коментар