Українська мова 8 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Речення  з  відокремленими  членами

учениці  8  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

1.   Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:

А   розширюють зміст речення;

Б   звужують зміст речення;

В   уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г   конкретизують зміст сказаного.

2.   Укажіть правильне твердження.

Відокремлюватися можуть:

А   підмет, присудок, обставина;

Б   додаток, означення, обставина;

В   підмет, присудок, означення;

Г   підмет, додаток, обставина.

3.   Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д. Луценко)

А   Відокремлене означення;

Б   відокремлена уточнююча обставина;

В   відокремлений додаток;

Г   відокремлена прикладка.

4.   Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.

А   Зачаровані подорожні сиділи й мовчали. (М. Коцюбинський)

Б   Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав. (П. Панч)

В   В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. (М. Коцюбинський)

Г   А он старе Монастирище, колись козацькеє село. (Т. Шевченко)

5.   Укажіть речення з відокремленим додатком.

А   Нікого тут нема, крім мене й господині. (М. Рильський)

Б   Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні. (Панас Мирний)

В   Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий. (Нар. творч.)

Г   І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої. (О. Гончар)

6.   Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А   Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника… (О. Гончар)

Б   Незважаючи на вітрець, робилося душно. (Г. Тютюнник)

В   Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять. (М. Стельмах)

Г   У лісі, опріч мене, є ще хтось. (Є. Гуцало)

7.   Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1    відокремлений уточнюючий член речення

2    відокремлений додаток                                            

3    відокремлене означення

4    відокремлена обставина

А   Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману. (Б. Чіп)

Б   Лев упав і довго, лежачи, стогнав. (Л. Глібов)

В   Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа. (Д. Луценко)

Г   Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч. (Д. Луценко)

Д   Не маю іншого тепла, окрім отчого краю. (В. Баранов)

8.   Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і син­таксичною роллю, яку вони виконують.

1    уточнюючий підмет

2    уточнюючий присудок

3    уточнююча обставина місця

4    уточнююче означення

А   Пірат був звичайний пес, трудяга. (О. Довженко)

Б   Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав. (В. Дрозд)

В   І тут, в Америці, живу я Україною. (А. Кацнельсон)

Г   Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос. (М. Вовчок)

Д   Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий. (В. Дрозд)

9.   Виконайте синтаксичний розбір речень.

А   Матір моя, Марія, читати мене навчила. (М. Нагнибіда)

Б   Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес. (Нар. творч.)