Алгебра 9 клас

Завдання на 18.05-22.05.20 р.

Підсумкова контрольна робота №7 (роздатковий матеріал, виконати на окремому аркуші)

Аналіз контрольної роботи (індивідуально)

Варіант І

1. Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?
А) 2; 6; 10; 15;                            Б) 14; 17; 20; 23;
В) -7; 5; -3; 1;                            Г) 12; 9; 6; 4.

2. Знайдіть знаменник геометричної прогресії , якщо

3. Відомо, що Оцініть значення виразу .
А)               Б)
В)                             Г)

4. На рисунку зображено графік функції Користуючись рисунком, укажіть проміжок зростання функції.

5. Дано вибірку 2; 2; 3; 4; 4; 7; 7; 7; 9. Знайдіть медіану цієї вибірки.
А) 2;              Б) 4;                            В) 7;                            Г) 5.

6. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії який дорівнює 20,8.

7. Розв’яжіть систему нерівностей

8. Розв’яжіть систему рівнянь

9. Два робітники, працюючи разом, виконали виробниче завдання за 12 год. За скільки годин може виконати це завдання кожен робітник, працюючи самостійно, якщо один з них може це зробити на 7 год швидше, ніж інший?

10. Знайдіть область визначення функції

Варіант ІI

1. Яка з послідовностей є геометричною прогресією?
А) 4; 8; 12; 16;                            Б) 10; 20; 30; 40;
В) 5; 6; 8; 11;                            Г) 7; 14; 28; 56.

2. Знайдіть дев’ятий член арифметичної прогресії, перший член якої
, а різниця .

3. Відомо, що Оцініть значення виразу .
А)                             Б)
В)                             Г)

4. На рисунку зображено графік функції Користуючись рисунком, укажіть проміжок зростання функції.

5. Чому дорівнює середнє значення вибірки 5; 6; 6; 7; 8; 8; 9; 11; 12.
А) 7;              Б) 8;                            В) 9;                            Г) 11.

6. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії який дорівнює 164.

7. Розв’яжіть систему нерівностей

8. Розв’яжіть систему рівнянь

9. Моторний човен пройшов 6 км проти течії річки і 8 км за течією, витративши на весь шлях 1 год. Яка швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 2 км/год?

10. Знайдіть область визначення функції