Хімія 7 клас

Завдання на період з 12.05-22.05.20р.

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр, на окремих аркушах .

Контрольна робота за ІІ семестр 7 клас

І- варіант -Полоз О., Бевзюк О., Морару І.

 1. Маса речовин, які вступили в реакцію: (0,5 б)

а) дорівнює масі продуктів реакції;

б) менша за массу продуктів реакції;

в) більша за массу продуктів реакції.

 2. Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються: (0,5 б)

а) фізичні; б) хімічні; в) біологічні.

3. Вкажіть формулу кисню : (0,5 б)

а) О; б) О2; в) О3.

4. Речовини, які прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу продуктів реакції це : (1 б.)

а) інгібітори; б) окисники; в) каталізатори.

5. Кисень утворюється в результаті процесу : (1 б.)

а) дихання; б) окиснення; в) горіння; г) фотосинтезу.

 6. Реагентом у хімічній реакції HgO = Hg + O2 є: (1 б.)

 а) HgO; б) Hg; в) O2.

7. До складу напою «Кока-кола» входять вода , карбонатна Н2СО3 та фосфатна Н3РО4 кислоти, сахароза С12Н22О11. Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин

8. Складіть формули оксидів за їх назвами :

Нітроген (III) оксид,

Магній оксид – _______________________.

Хлор (VII) оксид – ________________________.

Фосфор (V) оксид – ______________________.

Манган ( IV) оксид – ______________________.

9. Визначте валентність елементів в наведених формулах сполук

BaS, SO3, P2O5, CH4, Na3P, H2S, NH3, CaO.

10. Розвяжіть задачу

У глибинах Індійського океану мешкає незвичайний молюск. Його підошва має лусочки, за допомогою яких він пересувається по дну. Такі лусочки є унікальними в царстві тварини, бо містять Ферум та Сульфур з валентністю (ІІ) . Складіть хімічну формулу цієї сполуки, обчисли масову частку феруму у ній. (1,5 б.)

11. Допоможіть кондитеру приготувати сироп масою 500 г з масовою часткою цукру 30%. Розрахуйте масу цукру і масу води, які необхідні для виготовлення сиропу. (1,5 б.)

Контрольна робота за ІІ семестр 7 клас

ІІ – варіант -Сірик І. , Паращич Г., Іщенко Д.

1. Укажіть твердження, що стосуються кисню: (0,5 б)

а) міститься в повітрі;

б) не підтримує дихання і горіння;

в) молекула складається з трьох атомів.

2. Хімічна формула – це умовний запис: (0,5 б)

а) фізичного явища; б) речовини; в) хімічного явища

 3. Вкажіть формулу складної речовини: (0,5 б)

а) К2О б) СІ2 В) С Г)І2

 4.Речовини, що змінюють колір в різному середовищі називають:

а) інгібітори; б) індикатори; в) каталізатори (1 б.)

  5.Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше нових речовин, називаються : (1 б.)

  а) розкладу; б) сполучення; в) горіння

6. Реагентом у хімічній реакції KCIO3 = KCI + O2 є: (1 б.)

а) KCIO3 б) KCI в)O2

 7. Допиши схеми хімічних реакцій: (1,5 б.)

  Р + O2 =

  Ca + O2 =

  CH4 + O2 =

8. Складіть формули оксидів за їх назвами :

Натрій оксид – ______________________.

Ферум (ІІІ) оксид – ___________________.

Алюміній оксид – ____________________.

Карбон (ІІ) оксид – ____________________.

Сульфур (IV) оксид – _____________________

9. Визначте валентність елементів в наведених формулах сполук

H2O, Mn2O7, BaO, Fe2O3, NO2, Al2O3, V2O5. (1,5 б.)

10.Перли – природні мінерали, що утворюються у тілі молюска, до складу хімічної формули входять: 1 атом Кальцію, 1 атом Карбону та 3 атоми Оксисену . Запишіть формулу сполуки і обчисліть масову частку Карбону у ній. (1,5 б.)

11.У маминому записнику ви знайшли рецепт засолювання огірків. Для цього потрібно приготувати розчин масою 500 г з масовою часткою солі 1%. Розрахуйте масу солі і масу води, які необхідні для приготування даного розчину. (1,5 б.)

Аналіз контрольної роботи (в індивідуальному порядку)

Повторення: переглянути відеоурок.

Завдання здати до 23.05.2020 р.!

Контрольну роботу здати до 15.05.2020 р.!