Українська мова 6 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Числівник

учениці  6  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували
1. Що означають порядкові числівники?
а) Ознаку предмета;
б) порядок предметів при лічбі;
в) кількість предметів при лічбі .

г) кількість предметів;

2. На які питання відповідають числівники?
а) Скільки? який? котрий?;
б) чий? чия? чиє?;

в) який? яка? яке?

г) де? Звідки?куди?;

3. У якому рядку всі числівники — порядкові?
а) Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро;
б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім;
в) другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.

г) двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.

4. У якому рядку всі числівники прості за будовою?
а) Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто один;
б) один, два, три, чотири, десять;
в) сто три, п’ятсот вісім, п’ятдесят чотири, шістсот два, двісті п’ять.

г) Один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять;

5. 4. У якому рядку не всі слова — числівники?
а) Один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять;
б) одиниця, десятка, більший, багато, кілька;
в) трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий.

г) двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.

6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні

Один баранець пасе тисячу овець (Нар. творчість).

7. Скласти зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи різні за будовою числівники. У розповіді зазначити: скільки школярів у вашому класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, о котрій годині ви приходите до школи, о котрій — повертаєтеся додому тощо.

Контрольну  роботу  потрібно  принести   чи  передати   не  пізніше  чим  у  вівторок 12  травня   до  школи!!!