Українська література 9 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  літератури

Нова українська література. Т. Шевченко

учениці  9  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували

1. Шевченка викупили з кріпацтва в

А) 1837 р.;      Б) 1838 р.;     В) 1840 р.   Г) 1843 р.

2. «Катерина» за жанром

А) лірична поема;    Б) ліро-епічна поема;    В) ліро-епічна соціально-побутова поема.

Г) історично-побутова драма.

3. Яка ознака не є ознакою ранніх балад Шевченка?

А) щирі людські почуття;    Б) заклик до боротьби;    В) тісний зв’язок з усною народною творчістю.

4.  Яка тема поезії «Думи мої, думи мої…»?

А) історичне минуле;     Б) сирітська доля;     В) роль поета в житті народу.

5. У поемі «Кавказ» образ Прометея – це символ

А) колоніальної політики Російської імперії;

Б) безглуздої війни;     В) нескореності народу.

6. Серед названих творів усі є баладами, крім

А) «Тополя»;    Б) «Причинна»;    В) «Думка»;    Г) «Лілея».

7. Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії – провідний мотив твору

А) «Гайдамаки»;     Б) «Кавказ»;    В) «І мертвим, і живим…»;      Г) «Катерина».

8) Перше видання «Кобзаря» було в

А) 1838 р.;        Б) 1840 р.;       В) 1843 р.    Г) 1837 р.;     

  9. Установіть відповідність

Уривок                                                                                Назва твору

А) Подивіться на рай тихий,                                          1 «Гайдамаки»

На свою країну,                                                                2 «До Основ’яненка»

Полюбіте щирим серцем                                                 3 «І мертвим, і живим…»

Велику руїну….

Б) Ти нас ріжеш – заріж і їх:                                           4 «Сон»

Вони католики.                                                   

В) Дивлюся: хати над шляхами

Та городи з стома церквами,

А в городах, мов журавлі,

Замоштрували москалі…

Г) Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Д) З а горами гори, хмарою повиті…

10. Установіть відповідність

Уривок                                                                                           Назва твору

А) за горами гори, хмарою повиті,                          1 «Сон»

Засіяні горем, кровію политі…                                2 «Заповіт»

Б) Кохайтеся, чорнобриві,                                        3 «Кавказ»

Та не з москалями…                                                  4 «Ісая. Глава 35»

В) І мене в сім’ї великій,

В сім’ вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Г) І спочинуть невольничі

Утомлені руки, і коліна одпочинуть,

Кайданами куті!

Д) Отак, ідучи попідтинню

З бенкету п’яний уночі,

Я міркував собі…

11. Які основні мотиви ранньої творчості Т. Г. Шевченка?

12. Визначте, із якого твору уривок, який художній засіб у ньому використано, дайте йому визначення:    …Стоїть собі,

                         Голову понурив,

                         Сіромаха. Де ж ділася

                         Медвежа натура?

                         Мов кошеня, такий чудний.

13. Які проблеми порушив Шевченко в поемі «Сон»?

14   (на вибір)

А). Висловіть свої міркування щодо актуальності творчості Т. Г. Шевченка в наші дні.

Б). Напишіть твір за афоризмом Т. Г. Шевченка «Нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим».

В). Роль фантастичних елементів у поемі «Сон».

Залишити коментар