Алгебра 9 клас

На період з 04.05.20 по 08.05.20

Повторити параграфи 1-2, 8-10.

Пройти онлайн-тестування

https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-nerivnostey-h-sistem-ta-sistem-rivnyan-drugogo-stepenya-z-dvoma-zminnimi-369172.html

https://naurok.com.ua/test/funkciya-povtorennya-369161.html