Українська мова 6 клас

Параграф  58, опрацювати вправи – 495, 498  – усно; вправи 496,497– письмово.

Картка

Спишіть  речення:

Сімсот соколят на одній подушці сплять.

1 завдання

Зробіть  його  ситаксичний  та  морфологічний  розбір

2 завдання

Користуючись таблицею «Розбір  числівника  як  частини  мови»на  сторінці180 підручника зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні