Українська література 9 клас

Усно  –  прочитати поему  Тараса  Шевченка  «Кавказ»,  стор.209-214,  опрацювати  літературно-критичний  матеріал  стор.214-216; прочитати поему  Тараса  Шевченка  «І  мертвим,  і живим,  і  ненародженим…»,  стор.218-224; опрацювати  літературно-критичний  матеріал  стор.224-227;

 Письмово  –  завдання  1,2,3,11,12  стор 217; –  завдання  1,2,3,4,5   стор 228

При  виконанні  письмових  завдань  у  зошиті обов’язково  записувати  сторінку