Географія 7 клас

Завдання на період з 6.04 по 10.04.2020р

Параграф 45, запитання сторінка 215(1,2,5)

Параграф 46.

Порівняйте 2 природні зони Євразії (на вибір ) за типовим планом

  1. За допомогою карт атласу та тексту підручника заповніть таблицю.
План характеристикиНазва першої природної зониНазва другої природної зони
Географічне положення, розміри  
Загальні риси клімату  
Температурний режим та опади  
Коефіцієнт зволоження  
Загальні риси рельєфу  
Особливості поверхневих вод  
Зональні типи ґрунтів  
Типові представники рослинного світу  
Типові представники тваринного світу  
Види господарської діяльності  
Об’єкти природно-заповідного фонду  

2. Проаналізуйте зміст таблиці та порівняйте досліджені природні зони.

Назва першої природної зониНазва другої природної зони
Спільні риси
 
Відмінні риси