3 клас

Завдання на період 06.04. – 10.04.2020

 
1. «Розвиток нав. читання». Ст. 114  № 1 (читати, слова записати вивчити),ст.115, № 2,3 (письмово)Д/З №5, ст. 115
2. «Вчорашній день». №1, ст.116 (читати), / №2 ,ст.116(письмово),  
Слова до впр.1,ст..114
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Every day [еврі дей] Кожного дня МИНУЛИЙ ЧАС Yesterday – вчора 1.get up [гет ап] – прокидатися 1.got up [гот ап] – прокидався
2. wash [вош] – митися, умиватися 2. washed [вошід] – мився, умивався
3. make [мейк] – застиляти, робити 3. made [мейд] – застиляв, робив
4.have [хев] – мати 4.had [хед] – мав
5. Go [гоу ]- ходити 5. went [вент ]- ходив
6.Start [старт] – починати 6.Started [стартід] – починав
7.Come [кам] – приходити 7.Came [кейм] – приходив
8.Do [ду] – робити 8.Did [дід] – робив
9.Watch [вотч] – дивитися 9.Watched [вотчід] – дивився
10.play [плей] – гратися   10.played [плейід] – грався