!ЗАВДАННЯ НА КАРАНТИН 7 КЛАС!

Біологія (Щупак О.А.)

Нові завдання 3 30.03 по 03.04.2020

Строк виконання до 03.04.2020!!!

Тема урокуЗавданняІнтернет -ресурси
31.03Поведінка тварин. Лабораторне дослідження Визначення віку тваринПараграф 42
Зошит на друкованій основі

відео
2.04Способи орієнтування тварин.
Лабораторне дослідження
Спостереження за поведінкою тварин.
Параграф 43
Зошит на друкованій основі
https://youtu.be/CvuBntwNkR0
https://www.youtube.com/watch?v=v_3YryLZ5qg
Розмноження та його види. Форми розмноження. Статеві клітини та запліднення.П. 38,39https://naurok.com.ua/urok-rozmnozhennya-ta-yogo-znachennya-formi-rozmnozhennya-tvarin-statevi-klitini-ta-zaplidnennya-42013.html
Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин. Л.Д. Визначення віку тварин.П.40,41
РЗ стор.29
https://naurok.com.ua/urok-rozvitok-tvarin-z-peretvorennyam-ta-bez-peretvorennya-periodi-ta-trivalist-zhittya-u-tvarin-83118.html
Узагальнення вивченого.Самоконтроль стор. 180

Завдання виконати до 30.03.20!

Оцінювання завдань

Тема/ПІББевзюк
Олександр
Іщенко
Дарина
Морару
Іван
Паращич
Галина
Полоз
Оксана
Сірик
Інна
177-179
НП №7
НП №8

Виконанні завдання відправте в Телеграм 0987342732 або на електронну пошту ua.darkolga@gmail.com

Хімія (Щупак О.А.)

Нові завдання 3 30.03 по 03.04.2020

ДатаТема урокуЗавданняІнтернет -ресурси
1.04Контроль знань з теми “Кисень” Самостійна роботаІ варіант
Полоз Оксана,
Сірик Інна,
Паращич Галина
ІІ варіант
Бевзюк О.
Морару І.
Іщенко Д.
2.04Аналіз самостійної роботи та коригування знань учнів

7 клас. Контрольна робота №3

Кисень

І варіант

І рівень

1. Оберіть правильні твердження:

а) кисень – безбарвний газ;                

б) на повітрі всі речовини горять краще, ніж у кисні;

в) кисень легший за повітря;                

г) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.

2. Укажіть формулу оксиду:

а) СО2                                    б) NaН

в) КОН                                    г) НCl

3. Укажіть реакції сполучення:

а) C + O2 = CO2                          б) Fe + S = FeS                    

в) 2HgO = 2Hg + O2                г) 2NH3 = N2 + 3H2

4. Укажіть валентність Оксигену в оксидах:

а) І                б) ІІ                    в) VІ                    г) ІV

5. Укажіть молекулярну масу кисню:

а) 8;                б) 16;                    в) 32;                    г) 64.

6. Укажіть назву сполуки CaО:

а) калій оксид;                          б) кальцій оксид;

в) карбон(ІІ) оксид ;                г) кальцій (ІІ) оксид.

ІІ рівень

7. Складіть формули оксидів за їх назвами:

 а) калій оксид;                                                  б) фосфор(ІІІ) оксид;

 в) манган(VІІ) оксид;                                                   г) купрум(І) оксид.

8. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:

а) Cl2O;                 б) Cl2O7;                    в) Cl2O5;                    г) Сl2O3.

ІІІ рівень

9. Допишіть рівняння реакцій:

                  а) Li + O2 →                                        б) Si(IV) + O2 →                    

                в) Ba + O2 →                                        г) C2H6 + O2

10. Складіть рівняння реакції, що ілюструє добування кисню з калій перманганату.

ІV рівень

11. Під час хімічної реакції 5,6 г кальцій оксиду сполучилось з 1,8 г води. Утворився кальцій гідроксид Са(ОН)2. Обчисліть масу кальцій гідроксиду, що утворився. Укажіть речовини, що є реагентами і продуктами.

12. Перетворіть схеми на хімічні рівняння:

    а) Аl + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2            б) LiOH + SO2 → Li2SO3 + H2O

    в) Ca3P2 + H2O → Ca(OH)2 + PH3            г) Na2O2 + CO2 → Na2CO3 + O2

7 клас. Контрольна робота №3

Кисень

ІІ варіант

І рівень

1. Оберіть правильні твердження:

а) кисень підтримує дихання;                

б) кисень має запах;

в) кисень добре розчиняється у воді;                

г) тліюча скіпка спалахує в кисні.

2. Укажіть формулу оксиду:

а) H2СО3                                    б) NaN

в) NaОН                                    г) Fe2O3

3. Укажіть реакції розкладу:

а) C + O2 = CO2                          б) Н2 + S = Н2S                    

в) 2Н2O2 = 2H2О+ O2                г) 2NH3 = N2 + 3H2

4. Укажіть порядковий номер Оксигену в періодичній системі:

а) 8;                б) 16;                    в) 32;                    г) 6.

5. Укажіть молекулярну масу озону:

а) 8;                б) 16;                    в) 32;                    г) 48.

6. Укажіть назву сполуки К2О:

а) калій оксид;                          б) кальцій оксид;

в) карбон(ІІ) оксид ;                г) калій (І) оксид.

ІІ рівень

7. Складіть формули оксидів за їх назвами:

 а) натрій оксид;                                                  б) нітроген(V) оксид;

 в) хлор(VІІ) оксид;                                                   г) ферум(ІІ) оксид.

8. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:

а) МnO3;                 б) Mn2O7;                    в) MnO;                    г) MnO2.

ІІІ рівень

9. Допишіть рівняння реакцій:

                  а) Ca + O2 →                                        б) S(IV) + O2 →                    

                в) Аl + O2 →                                        г) H2S + O2

10. Складіть рівняння реакції, що ілюструє добування кисню з калій хлорату.

ІV рівень

11. Під час горіння літію масою 2,8 г утворився літій оксид масою 6 г. Яка маса кисню витратилася на горіння? Укажіть речовини, що є реагентами і продуктами.

12. Перетворіть схеми на хімічні рівняння:

    а) АlBr3 + Cl2 → AlCl3 + Br2            б) Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

      в) C+ H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O            г) K2CO3 + H3PO4 → K3PO4 + CO2 + H2O

Тема урокуЗавданняІнтернет -ресурси
Колообіг води в природі. Озон . Проблема чистого повітря.Застосування та біологічна роль кисню в природі.
Навчальний проект №7 “Проблема забруднення повітря та способи її розвязання”
П.24
№177-179
створення презентації,
плакату,брошури
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koloobig-oksigenu-v-prirodi-ozon-problema-chistogo-povitrya-115902.html
Навчальний проект №8 “Поліпшення стану повітря в кімнаті під час занять”створення презентації,
плакату,брошури

Оцінювання завдань

Тема/ПІББевзюк
Олександр
Іщенко
Дарина
Морару
Іван
Паращич
Галина
Полоз
Оксана
Сірик
Інна
177-179
НП №7
НП №8

Основи здоров’я (Щупак О.А.)

Тема урокуЗавданняІнтернет-ресурси
Стресова стійкість. Самодопомога при стресі.П.21interactiv.ranok.com.ua
Прчини виникнення і стадії розвитку конфліктів. Способи конструктивного розв’язання конфліктів.П.22
Вправа 14.1
Тема/ПІББевзюк
Олександр
Іщенко
Дарина
Морару
Іван
Паращич
Галина
Полоз
Оксана
Сірик
Інна
177-179
НП №7
НП №8

Фізика (вчитель Куксенко Т.М.)

Тема урокуЗавданняІнтернет -ресурси
Тиск рідин і газів. Умови плавання тіл. Закон Архімеда.Параграфи 28-36, розв’язати після параграфу за рівнями (2-5)Osvita Akademy,
Андрій Ісан
Відеоуроки за темами на https://www.youtube.com › watch.
Електронні книги “Ранок”,відеоуроки до підручника Бар’яхтар

Образотворче мистецтво (вчитель Солончук І.М.)

Тема “Світ книг і журналів”

https://prezi.com/w_ucjy-poaia/presentation/

Алгебра (вчитель Щупак О.А.)

Тема урокуЗавдання Інтернет -ресурси
Лінійне рівняння з двома змінними та його графікП.23
Рівень А
Полоз О.,
Морару І.,
Іщенко Д.,
Бевзюк О.
№941,943,945,951
Рівень Б
Паращич Г.
Сірик І.
№956,958,960,972
https://www.youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI
Система лінійних рівнянь з двома зміннимиП.24
Рівень А
Полоз О.,
Морару І.,
Іщенко Д.,
Бевзюк О.
№986,988,991,995
Рівень Б
Паращич Г.
Сірик І.
№1000,П.23
Рівень А
Полоз О.,
Морару І.,
Іщенко Д.,
Бевзюк О.
№941,943,945,951
Рівень Б
Паращич Г.
Сірик І.
№1000,1001,1004,1007
https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI
Розв’язування системи рівнянь з двома зміними графічним способомП.25
Рівень А
Полоз О.,
Морару І.,
Іщенко Д.,
Бевзюк О.
№1021-1025
Рівень Б
Паращич Г.
Сірик І.
№1033,1037,1042
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s

Виконанні завдання відправте в Телеграм 0987342732 або на електронну пошту ua.darkolga@gmail.com

Оцінювання завдань

Завдання виконати до 30.03.20!

Тема/ПІББевзюк
Олександр
Іщенко
Дарина
Морару
Іван
Паращич
Галина
Полоз
Оксана
Сірик
Інна
23+
24+
26+

Геометрія (вчитель Щупак О.А.)

Тема урокуЗавдання Інтернет -ресурси
Основні задачі на побудову:
побудова кута, що дорівнює даному
Параграфи 21.1 вивчити.https://www.youtube.com/watch?v=jvCHTmFu5XE
Основні задачі на побудову:
побудова бісектриси даного кута
Параграфи 21.2вивчити.
Рівень А: Полоз О. , Бевзюк О., Іщенко Д., Морару І.
№588, 590, 592, 593
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zadachi-na-pobudovu-25227.html
Основні задачі на побудову:
поділ даного відріза навпіл
Параграфи 21.3 вивчити.
Рівень Б,В: Паращич Г., Сірик І.
№595, 597, 599, 603, 605
https://www.youtube.com/watch?v=_n2sdHHuf_s

Оцінювання завдань

Тема/ПІББевзюк
Олександр
Іщенко
Дарина
Морару
Іван
Паращич
Галина
Полоз
Оксана
Сірик
Інна
21.1+
21.2+
21.3+

Виконанні завдання відправте в Телеграм 0987342732 або на електронну пошту ua.darkolga@gmail.com

Географія 7 клас(вчитель Щупак О.А.)

Тема урокуЗавдання Інтернет -ресурси
Рельєф Євразії. Корисні копалини.Параграф 41https://www.youtube
Загальні риси кліматуПараграф 42
Кліматичні пояси і типи кліматуПараграф
42

Пройти онлайн-тестування

https://docs.google.com/foms/d/e/1FAIpQLSfyUZSJA2eU56BaWD-fDLQGJJFLsZpywFkETculUBmuyG76pw/viewform

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F/

ЗАРУБІЖА ЛІТЕРАТУРА (вчитель Сірик І.О.)

Виконанні завдання відправте на вайбер 0683140434 або електронну пошту irinasiryk91@gmail.com (Cірик Ірина Олегівна)

Залишити коментар