Тренінг: форми і методи

Тренінг: форми і методи Люди навчаються по-різному: дехто краще засвоює матеріал, коли читає його, дехто – коли слухає, а дехто – в процесі практичних занять. Фасилітатор або тренер, який подає матеріали в різний спосіб (урізноманітнює форми й методи навчання), має більші можливості забезпечити потреби аудиторії і закріпити вивчене. Способи формування групи. Загалом існує два способи … Читати далі

Школа молодого вчителя

Положення про Школу молодого педагога (вчителя) І. Загальні положення: 1.1.Дане Положення визначає нормативно-правові, змістово – діяльнісні та фінансові основи функціонування Школи молодого педагога (вчителя). 1.2. Школа молодого педагога – це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-ти (5) років. 1.3. Школу молодого педагога створюється на базі району (міста) … Читати далі

МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ

СУЧАСНИЙ УРОК. САМОАНАЛІЗ СУЧАСНОГО УРОКУ   МЕТОДИЧНИЙ ТРЕНІНГ   Мета тренінгу:  розширити знання педагогічного колективу про сучасні форми і методи навчання і на основі цієї інформації формувати в педагогів навички ефективної взаємодії з учнями;  підтримати педагогічні пошуки, творчу ініціативу вчителів. Форма проведення: методичний тренінг. Тренер: директор Учасники: вчителі. Матеріали для семінару: картки «Правила … Читати далі

Положення про майстер-клас

Положення про майстер-клас І.Загальні положення Майстер-клас – одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльності: Метою діяльності майстер-класу є вдосконалення освітньої, наукової та професійної підготовки педагогів, забезпечення індивідуального та практичного оволодіння ними вміннями і навичками навчання та виховання підростаючого покоління, постійне взаємозбагачення в … Читати далі