Накази

Про затвердження плану роботи школи щодо національно-патріотичного виховання учнів

  

Кам’яно-Костуватський заклад загальної середньої освіти

Новомар’ївської сільської ради

Братського району Миколаївської області

НАКАЗ

від 07 вересня 2020 с.К-Костувате № 71-о

Про затвердження 
плану роботи школи щодо 
національно-патріотичного 
виховання учнів   

З метою здійснення заходів, спрямованих на формування у дітей поваги до Конституції України, символів держави,  вивчення історії свого народу, пошани до військового подвигу, відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулювання пробудження високих моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи, виховання активної громадянської позиції   , н а к а з у ю :   


1. Затвердити план проведення шкільних заходів щодо національно-патріотичного виховання в закладі на 2020-2021 н.р.  (план додається в додатку).       
2. Класоводам та класним керівникам:             
2.1. Використовувати в своїй роботі заходи плану.             
2.2. Включити заходи до планів виховної роботи. 
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                 

Директор школи                             Ольга КІСІЛЬОВА