Методичні рекомендації викладання навчальних предметів у 2020-2021 н.р.

ЩОДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Міністерство освіти і науки надало методичні рекомендації з викладання предметів на 2020/2021 навчальний рік.

Рекомендації в листі № 1/9-430 від 11 серпня.

• Вступ: Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (сторінки 1-8)

• Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2020/2021 навчальному році (сторінки 8-11)

• Особливості організації освітнього процесу в 3 класі (сторінки 11-42)

• Методичні рекомендації про викладання української мови у 2020/2021 навчальному році (сторінки 42-52)

• Методичні рекомендації про викладання української літератури у 2020/2021 навчальному році (сторінки 52-55)

• Методичні рекомендації про викладання української мови в класах з навчанням мовою корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році (сторінки 55-59)

• Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2020/2021 навчальному році (сторінки 59-61)

• Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти та особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році (сторінки 62-68)

• Методичні рекомендації про викладання іноземних мов у 2020/2021 навчальному році (сторінки 68-84)

• Методичні рекомендації про викладання історії у 2020/2021 навчальному році (сторінки 85-96)

• Методичні рекомендації про викладання правознавства у 2020/2021 навчальному році (сторінки 96-101)

• Методичні рекомендації про викладання громадянської освіти у 2020/2021 навчальному році (сторінки 101-107)

• Курси духовно-морального спрямування (сторінки 107-109)

• Методичні рекомендації про викладання економіки у 2020/2021 навчальному році (сторінки 109-112)

• Методичні рекомендації про викладання фінансової грамотності у 2020/2021 навчальному році (сторінки 112-114)

• Методичні рекомендації про викладання математики у 2020/2021 навчальному році (сторінки 114-116)

• Методичні рекомендації про викладання природознавства у 2020/2021 навчальному році (сторінки 116-119)

• Методичні рекомендації про викладання біології у 2020/2021 навчальному році (сторінки 119-126)

• Методичні рекомендації про викладання географії у 2020/2021 навчальному році (сторінки 126-131)

• Методичні рекомендації про викладання хімії у 2020/2021 навчальному році (сторінки 131-135)

• Методичні рекомендації про викладання фізики у 2020/2021 навчальному році (сторінки 135-139)

• Методичні рекомендації про викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» у 2020/2021 навчальному році (сторінки 139-141)

• Методичні рекомендації про викладання інформатики у 2020/2021 навчальному році (сторінки 141-146)

• Методичні рекомендації про викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2020/2021 навчальному році (сторінки 146-150)

• Методичні рекомендації про викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у 2020/2021 навчальному році (сторінки 150-156)

• Методичні рекомендації про викладання основ здоров’я у 2020/2021 навчальному році (сторінки 156-159)

• Методичні рекомендації про викладання фізичної культури у 2020/2021 навчальному році (сторінки 159-165)

• Методичні рекомендації про викладання предмета «Захист України» у 2020/2021 навчальному році (сторінки 165-171)

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ У 2020/2021
НАВЧАЛЬНОМУ Р
ОЦІ

Рік математичної освіти