Звіт директора Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ст. про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 навчального року

 Закінчився навчальний рік тому підводимо певні підсумки роботи колективу школи, діяльність директора на посаді протягом 2019-2020 навчального року. Символічно звітуванням директора школи ми розпочинаємо літню перерву в освітньому процесі. У когось із першими морськими хвилями, із ковтком гірського повітря, чи з безмежного степу, чи вражень , почнеться ця перерва. Хай вона додасть снаги і здоров’я, енергії і рефлексії, активності і нових ідей. Бо ми варті цього пясля складного навчального року, який став для нас , усіх учасників освітнього процесу віртуальним мостом із гігабайтів взаємоповаги і взаємотерпіння.

Я керуюся Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальна інформація про школу.

Кам’яно-Костуватський ЗЗСО І-ІІ ступенів підпорядковується Новомаріївській сільській раді Брастького району Миколаївської області, яке яка здійснює управління та фінансування , якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1968 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,4 га. У 2019-2020 навчальному році працювало 9 педагогічних працівника та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 33 учні.

Сільська школа – це унікальне явище, тому що школа в селі – це соціокультурний, освітній центр, який акумулює духовність і традиції, національну ментальність і звичаї народу. Якщо живе школа, триває життя села.

2. Кадрове забезпечення.

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Кам’яно-Костуватський ЗЗСО був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100 % педагогів школи використовують комп’ютерну техніку.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: 2 учителі має вищу кваліфікаційну категорію, 1 вчитель має І кваліфікаційну категорію , 2 вчителі ІІ кваліфікаційну категорію, 1 молодий вчитель , який має вищу освіту ,3 спеціалісти.

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Цього року колектив завершив працювати  над проблемою “Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів ”.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Уроки проводились на дистанційних платформах ZOOM, GOUGL CLASS ,застосовуючи ютуб,платформу на урок , всеосвіу, мережу фейсбук та вайбер.

Завдяки тісній взаємодії ІКТ грамотності усіх учасників освітнього процесу дистанційну освіту було розпочато. Ми проаналізували сильні і слабкі соторни внісши їх до важливих стратегій нашої школи.

  У 2019-2020 навчальному році атестувалося 2 учителі. За результатами атестації: 2 – підтвердили « спеціаліст вищої категорії» .

Згідно графіка проводилися предметні тижні: тиждень книги, тиждень української мови (Степанова Л.В.) безпеки життєдіяльності , екологчний місячник ( дитсаційно) (Щупак О.А., класоводи), тиждень англійської мови (Сірик І.О.), олімпійський тиждень ( Куксенко Т.М.)., тиждень естетичного виховання ( Солончук І.М) та інші.

Предметні тижні – це своєрідний звіт про творчу співпрацю вчителів та учнів. Різні конкурси, змагання, вікторини, турніри, ігри доводять, що гра – це творчість та праця. Усі предметні тижні проведені на належному рівні.

У 2019-2020 навчальному році учителі проводили роботу з обдарованими дітьми. В школі був проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проведення олімпіад здійснювалося відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. В ІІ етапі учнівських олімпіад школа взяла частково участь в запланованих олімпіадах( у зв’язку карантином). Але в порівнянні з минулим роком учні не вибороли  призові  місця на районних предметних олімпіадах. На засіданні ШМО був проведений глибокий аналіз та розроблені заходи щодо покращення роботи з даного питання.

Учні школи брали участь в районних турнірах Всеукраїнських конкурсів: Олімпус (різні предмети), знавців української мови ім. П. Яцика та Шевченківських днях, Всеукраїнська гра з зарубіжної літератури«Сан флавер», грі « Грінвіч».

З метою виявлення та самореалізації обдарованих дітей учні школи залучаються до участі в шкільних, обласних конкурсах.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 5 учнів.

Працють такі гуртки( на громадських засадах): теніс , волейбол, міні футбол. ( вчитель Куксенко Т.М)

Згідно з річним планом проводились загальношкільні батьківські збори, на яких розглядались питання про стан навчально – виховного процесу, про харчування учнів у шкільній їдальні,  про роботу батьківського комітету.

5.Аналіз виконання навчальних програм.

Школа працює за п’ятиденним режимом, мова навчання – українська. На виконання ст. 15 Закону України “ Про загальну середню освіту ” та Положень З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах( адже використовували технології дистаційного навчання), а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист поектів , практичні заняття..

6. Виховна та позакласна робота.

Виховна робота на 2019-2020 навчальний рік спланована згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Педагогічний колектив теж закінчив працювати над виховною проблемою школи « Виховання патріотизму та національної свідомості через інноваційні форми роботи з учнями»

В школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки, на яких звучить Гімн України.

З метою профілактики злочинності та дитячої бездоглядності» у школі розроблені заходи, перевірені особові картки учнів пільгового контингенту. Учнів, які не відвідують школу без поважної причини нема.

  На внутрішкільному обліку 2 учні . Щоквартально відвідуємо сім’ї учнів пільгового контингенту і складені акти обстеження матеріальних умов проживання.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директору, батьківських зборах,засіданнях методичного об’єднання класних керівників, було видано ряд наказів по школі, що стосувались виховної роботи. Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на  належному рівні, використовуються як традиційні, так і сучасні технології виховання учнів.

Велика увага приділялась розвитку учнівського самоврядування. Щопонеділка проводились учнівські лінійки, на яких черговий клас звітував по підсумках чергування та доповідав про поведінку учнів. Регулярно проводились рейди-перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм по класах.

Дирекція школи відповідно до своїх посадових обов’язків тримає на контролі питання соціального захисту учнів пільгових категорій. Аналіз планів виховної роботи класних керівників свідчить про увагу педагогів до проблем прав дитини, їх змістом забезпечуються основні принципи виховання, а саме : національна спрямованість, цілісність, превентивність.

Проведення загальношкільних та класних заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили , інтереси. Здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками у класних журналах )

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилось медичне обстеження дітей , проводились необхідні медичні щеплення (з дозволу батьків).

Таким чином, створена у школі система громадянської освіти та виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.

Керівництвом школи планувались різні види внутрішкільного контролю за роботою педагогів – предметників та класних керівників : тематичний, класно-узагальнюючий, фронтальний, поточний, оглядовий. Під час планування внутрішкільного контролю дирекція дотримується таких принципів як планомірність, обгрунтованість, теоретична і методична підготовленість.

Проводячи чергування по школі, вчителі і учні слідкують за дотриманням правил поведінки.

Школою проводиться певна робота з профорієнтації та працевлаштування. Ведеться облік довідок щодо навчання випускників.

Згідно Указу Президента України «Про проведення Весняного озеленення та благоустрою в школі були розроблені та проведені заходи по підготовці та проведені  озеленення та благоустрою.

Як показує практика, ставлення батьків до педагогів формується значною мірою через погляди і настрої дітей. Іноді явно неправі діти через свою емоційність, егоїстичність представляють дії вчителя в негативному плані, навіть розуміючи їх обґрунтованість. Упереджена інформація дітей призводить до неправильної оцінки батьками вчинків і позицій педагога, заважає взаєморозумінню педагога і сім’ї. Виходячи з цього, вчителі прагнуть не тільки підвищувати етичну обґрунтованість і переконливість своїх дітей, але й зміцнювати особисті контакти з сім’ями вихованців.

Класоводи і класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, культпоходи розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання.

Велика увага в школі приділяється і фізичному вихованню учнів. В школі проводяться: змагання з волейболу, футболу, тенісу та інші.

Таким чином, створена у школі система громадянської освіти та виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

7. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

– тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

– конкурси інтелектуально-розважальної гри

– лекції, бесіди на правову тематику.

– анкетування.

– зустрічі з працівниками правоохоронних органів( за узгодженням)

– уроки правознавства.

– олімпіади з правознавства.

– індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

– відвідування проблемних сімей вдома.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів запрошуються працівник ФАПу для проведення щеплень учнів та огляду на педикульоз. Працівник ФАПу організовує  систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення тижня здоров’я, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи працівника ФАПу на загальношкільних лінійках.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2019-2020 навчального року в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів, яка була організована і проводилась відповідно до програми курсу «Основи здоров’я» , програми попередження побутового травматизму, рекомендацій Міністерства освіти і науки, Головного управління освіти і науки та інших нормативно-правових документів. На початку навчального року були видані накази про призначення відповідальних за протипожежну безпеку та за роботу з попередження дитячого травматизму

На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в навчальних кабінетах. Також в цих кабінетах є інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів.

Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять класні керівники. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час канікул. Постійно проводяться додаткові бесіди.

В школі дотримуються правил протипожежної безпеки: є плани евакуації, є найперші засоби гасіння – вогнегасники, є запасні виходи; правила електробезпеки: справна електропроводка, є маркірування та кріплення розеток, вимикачів, відсутні оголені проводи. Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, постійно ведеться вологе прибирання, провітрювання класних кімнат.

В школі ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в школі або вдома. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

10. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію понад 50 років тому. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією Новомар’ївської сільської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи. За батьківські кошти здійснюється оновлення школи , закупівля миючих дезінфікуючих засобів. За рахунок благодійних коштів  здійснюється ремонти та підготовка школи до навчального року.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поповнюються, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, , своєчасно доглядаються дерева, кущі. біляться дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

В цьому році за рахунок держсубвенції забезпечено дидактикою учнів 1-го класу.

Але в школі є і проблеми: головне це ремонт даху , який протікає. Потрібно замінити частину старих вікон на металопластикові, не дуже добрий стан і всіх дверей. Проведення проточної води на кухню.

Одним словом, є іще над чим працювати.

Інформаційна довідка про використання коштів

  Звіт про використані кошти

 Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів

За І семестр 2019-2020 н.р.

Відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»,

адміністрація Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів

інформує про використані кошти в І семестрі 2019-2020 року

НА ПРИДБАННЯ:

ДОБРОВІЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ВНЕСКИ :

 Ліцензування школи – 403 грн

 Сайт школи -300 грн ( оплата за користування сайтом)

ВСЬОГО: 703 грн.

 ПРИДБАННЯ КАНЦТОВАРІВ:

 папір 2 шт по 120 грн на 240 грн

 клавіатура 2 шт по 200 грн на 400 грн

– За добровільні батьківські внески – 640 грн

ВСЬОГО: 640 грн.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ, ПРИДБАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ

– За добровільні батьківські внески –

– білизна 10 шт по 13.50 на 135 грн

– мою ще 3 шт по 18 грн на 54 грн

– тен для духовки 180 грн

– установка витяжки , світло на запасному виході 200 грн .

– трос і ролік для підняття прапора – 100 рн

– ганчірки на підлогу – 50 грн

– гвозді на дах – 200 грн , робота 100 грн

– цемент для басейна 3 шт по 85 грн 249 грн

– товари на кухню бак для відходів 2 по 147 на 294 грн

– відро мусорне 1 по 30 грн

– контейнери для круп на 390 грн , яди 4 шт по 28 на 112 грн

ВСЬОГО: 1894 грн.

 Винаймання транспорту

– За добровільні батьківські внески – ( підвіз води 2 по 150 на 300 грн,

– Бутилірована вода 4 шт по 26 на 104 грн

– Олімпіада з біології – 200 грн

ВСЬОГО: 304 грн

Надійшло добровільних батьківських коштів – 2800 грн

Витрачено добровільних батьківських внесків за І семестр 2019-2020 навчального року: – 3541 грн. ( -741 грн це спонсорські )

Звіт про використані кошти

 Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів

За ІІ семестр та рік 2019-2020 н.р.

  Відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів», адміністрація Кам’яно-Костуватського ЗЗСО І-ІІ ступенів інформує про використані кошти в ІІ семестрі 2019-2020 року

НА ПРИДБАННЯ:

ДОБРОВІЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ВНЕСКИ :

 Сайт школи -360 грн ( оплата за користування сайтом 11.09.20 , чеки )

 Песелка заказного листа в м.Миколаїв ГЕНЕРАЛУ Грицаєнко М.Г. 40.00

 Подарунок воїну афганцю 140 грн

 Привітання вчителів пенсіонерів з 8 березня 160 грн

ВСЬОГО: 700 грн.

 ПРИДБАННЯ КАНЦТОВАРІВ:

 папір 1 шт по 120 грн на 120 грн

 ВСЬОГО: 120 грн.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ, ПРИДБАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ

– За добровільні батьківські внески –

– білизна 10 шт по 13.50 на 135 грн

– моюще 3 шт по 18 грн на 54 грн

– Провода для заземлення кухні 1637 грн

– Вапно 10 шт по 28.00 на 280 грн

ВСЬОГО: 2106 грн.

 Винаймання транспорту для учасників для участі у турнірі з футболу у Новомар’ївці 100 грн ВСЬОГО: 100 грн

  *Надійшло добровільних батьківських внесків

за ІІ семестр 2019-2020 навчального року: 2100 грн

 Витрачено добровільних батьківських внесків

за ІІ семестр 2019-2020 навчального року: 3026 грн (-926 грн спонсорські)

 Всього за рік надійшло 4900 грн добровільних батьківських внесків

 Витрачено за рік 6567 грн , з них 4900 грн добровільні батьківські внески та 1667 грн спонсорські кошти.

Наказом по школі від 03.09.2019 № 69 «Про створення комісії для оприбуткування та списання непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей» створено комісію з оприбуткування.

Усі придбані матеріальні цінності, товар оприбутковуються в бухгалтерії відділу освіти , молоді та спорту.

Збір, витрати коштів та звітування здійснює голова шкільного батьківського комітету. Перелік закупленого, дарованого,чеки та накладні додаються.

11.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ЗЗСО більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.