Накази

ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

  Відповідно до ПОРЯДКУ переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого Наказом  МОНУ від  08 травня 2019 року № 621 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762», на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) перевести:

 5 учнів 1 класу до 2 класу ;

 4 учнів 3 класу до 4 класу ;

 5 учнів 5 класу до 6 класу ;

 5 учнів  6 класу – до 7  класу;

 6 учнів 7  класу до 8  класу ;

 5 учнів 8  класу до 9 класу ;

відрахувати з закладу освіти учнів 9-го класу:

1. Кравченко Наталію Михайлівну

2. Стипанова Олексія Юрійовича

3. Сірика Геннадія Олександровича