Геометрія 7 клас

Завдання на період з 12.05-22.05.20 р.

Повторення:

Прямокутний трикутник. Коло,Круг.

Переглянути відеоурок

https://naurok.com.ua/pryamokutniy-trikutnik-160517.html

Підсумкова контрольна робота(роздатковий матеріал на окремих аркушах)

1.Скільки прямих можна провести через одну точку?

  а) Жодної; б) тільки одну; в) тільки дві ; г) безліч.

2. Скільки прямих можна провести через дві точки?

  а) Безліч; б) тільки одну; в) тільки дві; г) жодної.

3. Точки А, В,С лежать на одній прямій. Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо відомо, що АВ = 1см, ВС = 2см, АС = 3см?

  а) А; б) В; в) С; г) Визначити неможливо.

4. Точки M, N і K лежать на одній прямій. Відомо, що MN = 5м, NK = 3м. Яку найбільшу довжину може мати відрізок MK ?

  а) 1м; б) 2м; в) 8м; г) 9м.

5. AD – бісектриса ےВАС і ے ВАD = 60 ˚. Знайдіть градусну міру

 ےСAD.

  а) 30 ˚ ; б) 60 ˚ ; в) 120 ˚ ; г) визначити неможливо.

6. Кути АВС і АВD мають спільну сторону АВ. ے АВС = 60 ˚ градусів,

 ے АВD = 40 ˚ . Яку найменшу градусну міру може мати ے ВDС ?

  а) 10 ˚ ; б) 20 ˚ ; в)100 ˚ ; г) 120 ˚ .

7. Два кути, на які розбивається розгорнутий кут його внутрішнім променем, називають…

  а) сусідніми; б) вертикальними; в) суміжними; г) доповняльними.

8. Якщо один із суміжних кутів дорівнює 125 ˚ , то інший кут є…

  а) гострим; б) прямим; в) тупим; г) розгорнутим.

9. Якщо один із суміжних кутів удвічі більший за другий, то градусна міра меншого з цих кутів дорівнює…

  а) 30 ˚ ; б) 60 ˚ ; в) 45 ˚ ; г) 120 ˚ .

10. Якщо сторони одного з кутів є доповняльними променями сторін другого, то ці кути називають …

  а) сусідніми; б) вертикальними; в) суміжними; г) доповняльними.

11. Які градусні міри можуть мати вертикальні кути ?

  а) 130 ˚ і 50 ˚ ; б) 50 ˚ і 150 ˚ ; в) 80 ˚ і 80 ˚ ; г) 100 ˚ і 80 ˚ .

12. Якщо один з вертикальних кутів прямий, то інший…

  а) гострий ; б) тупий ; в) розгорнутий; г) прямий.

13. Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200 ˚. Знайдіть суму гострих кутів, які утворилися при перетині цих прямих.

  а) 20 ˚ ; б) 160 ˚ ; в) 40 ˚ ; г) 320 ˚ .

14. Скільки можна провести прямих, паралельних даній прямій a через точку А, яка не належить даній прямій ?

  а) жодної; б) тільки одну ; в) тільки дві; г) безліч.

15. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих , то вона…

  а) Не перетинає іншу пряму. б) Перетинає іншу пряму.

  в) Паралельна іншій прямій. г) Перпендикулярна до іншої прямої.

16. Перпендикулярними називаються прямі, що…

  а) мають одну і тільки одну спільну точку; б) не перетинаються;

  в) перетинаються; г) перетинаються під прямим кутом.

17. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 ˚ , то відповідні кути…

  а) прямі; б) в сумі складають 180 ˚ ; в) рівні; г) суміжні.

18. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів не дорівнює 180 ˚ , то внутрішні різносторонні кути…

  а) прямі; б) рівні; в) нерівні; г) в сумі складають 180 ˚ .

19. Якщо при перетині двох прямих січною утворюються рівні внутрішні різносторонні кути, то ці прямі…

  а) перпендикулярні; б) паралельні ; в) перетинаються; г) не можна визначити.

20. Які з наведених тверджень 1) – 4) є аксіомами ?

  1) З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими.

  2) Яка б не була точка, існують прямі, що проходять через неї.

  3) Яка б не була пряма, існують прямі, що її перетинають.

  4) Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що їй не належать.

  а) 1, 3; б) 1, 4; в) 1, 3, 4; г) 2, 4.

21. Визначте вид трикутника АВС, якщо ے А = 32 ˚, ےВ = 115 ˚, ےС =33 ˚ .

  а) гострокутний; б) тупокутній; в) прямокутний; г) не можна визначити.

22. Два трикутники називаються рівними, якщо в них…

  а) відповідно рівні сторони; б) відповідно рівні кути;

  в) відповідні сторони і кути рівні; г) сторони і кути рівні.

23. Скільки бісектрис має трикутник?

  а) 1; б) 2; в) 3; г) 6.

24. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони, називають….

  а) висотою; б) бісектрисою; в) медіаною; г) основою.

25. У рівнобедреному трикутнику співпадають медіана, бісектриса і висота, що проведені…

  а) до будь-якої сторони; б) з будь-якої вершини; в) до бічної сторони; г) до основи.

26. Скільки тупих кутів може мати трикутник?

  а) 4; б) 3; в) 2; г) 1.

27. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

  а) 60 ˚ ; б) 80 ˚; в) 45 ˚; г) 90 ˚ .

28. Які з наведених умов 1) – 6) є ознаками рівності двох трикутників?

  1) Рівність трьох кутів; 2) рівність трьох сторін;

  3) рівність двох сторін; 4) рівність двох сторін і кута, прилеглого до однієї із сторін;

  5) рівність двох сторін і кута між ними; 6) рівність сторони і двох прилеглих кутів.

  а) 1,2; б) 1, 5, 6; в) 2,5,6; г) 1 – 6.

29. Яку фігуру утворюють усі точки площини, що знаходяться на відстані 5см від точки О?

  а) Пряму, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

  б) дві прямі, що знаходиться на відстані 5 см від точки О;

  в) коло з центром у точці О радіуса 10 см;

  г) коло з центром у точці О радіуса 5 см.

30. Діаметром кола називається…

  а) пряма, що проходить через центр кола; б) відрізок, що сполучає центр кола і точку на колі;

  в) відрізок, що сполучає дві точки кола; г) відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр.

31. Якщо радіус кола дорівнює 8 см, то його діаметр дорівнює…

  а) 16 см; б) 8 см; в) 4 см; г) 32см.

32. Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

  а) Медіан трикутника; б) висот трикутника;

  в) бісектрис трикутника; г) серединних перпендикулярів до сторін трикутника.

33. Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють

 5 см і 7 см, а відстань між їх центрами дорівнює 3 см.

  а) Дотикаються; б) перетинаються; в) не мають спільних точок; г) визначити неможливо.

34. У прямокутному трикутнику центр описаного кола лежить…

  а) Поза трикутником; б) у середині трикутника; в) на гіпотенузі; г) на меншому катеті.

35. Точка перетину бісектрис є…

  а) Центром описаного кола; б) центром вписаного кола;

  в) вершиною трикутника; г) не можна визначити.

36. Укажіть, які геометричні побудови можна виконати тільки за допомогою циркуля.

  а) Побудувати бісектрису кута; б) провести пряму через дану точку;

  в) побудувати точку, рівновіддалену від сторін кута; г) побудувати паралельні прямі.

Аналіз контрольної роботи (індивідуально)