Географія 8 клас

Завдання на період з 12.05-22.05.20р.

  1. Природокористування. Заповідний фонд Миколаївської області.

https://www.youtube.com/watch?v=Tbw1uZ8ab4w

2. Населення Миколаївської області.

3. Екскурсія “Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості” (зробити фотозвіт)

4.Узагальнення за рік (роздатковий матеріал)

Узагальнююча робота за ІІ семестр

8 клас

Варіант 1

І рівень

1. Рівнинні ландшафти:

а) березових гаїв; б)хвойних лісів; в) широколистяних лісів.

2. На степову зону припадає майже 50% виробництва:

а) хмелю; б) картоплі; в) зерна.

3. Процес накопичення продуктів руйнування:

а) денудація; б) акумуляція; в) ерозія.

4. За найменшим зволоженням і найбільшим теплозабезпеченням в степовій зоні виділяється підзона:

а) північностепова; б) південностепова; в) середньостепова.

5. Українські Карпати належать до області складчастості:

а) альпійської; б) герцинської; в) мезозойської.

6. Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини є:

а) атмосферне повітря; б) вода; в) їжа.

ІІ рівень.

Закінчити речення:

а) Природно-територіальні комплекси виникають внаслідок взаємодії …

б) Ландшафти, які змінила людина називаються …

в) В горах з висотою змінюються …

ІІІ рівень.

Дати фізико-географічну характеристику степової зони використовуючи власний план.

ІV рівень.

Охарактеризуйте особливості клімату та природних ландшафтів Миколаївської області.

Варіант 1І

І рівень

1. Карпати займають на території України:

а) 6%; б) 4%; в) 15%; г) 5%.

2. За ступенем забруднення відносно екологічно чисті території займають:

а) 7%; б) 20%; в) 15%.

3. Для Кримських гір характерна:

а) широтна зональність; б) висотна поясність; в) сезонна циклічність.

4. Найнижчим пасмом Кримських гір є:

а) Зовнішнє; б) Внутрішнє; в) Головне.

5. У межах Українських Карпат виділяють природних областей:

а) 4; б) 3; в) 7; г) 9.

6. 43% осушених земель зони мішаних і широколистяних лісів:

а) засолені; б) ушкоджені вітровою ерозією; в) перезволожені; г) мають підвищену кислотність.

ІІ рівень.

Закінчити речення:

а) Усі природні комплекси зазнали значних змін унаслідок …

б) Особливості клімату Чорного моря визначаються …

в) Стан навколишнього середовища в певний період часу на певній території називають …

ІІІ рівень.

Дати фізико-географічну характеристику зони Полісся використовуючи власний план.

IV рівень.

Охарактеризуйте особливості ФГП та природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області.

Завдання надати до 23.05.2020!!!