Біологія 6 клас

Завдання на період з 12.05 по 22.05.20 р.

Виконані завдання надати до 23.05.20р!!!

  1. Узагальнення з теми гриби (роздатковий матеріал)
  2. Узагальнення з курсу біологія
  3. Екскурсія 1 “Різноманітність рослин нашого краю”. Описати рослини на окремому аркуші, за можливості зробити фотозвіт.
  4. Екскурсія 2. “Вивчення рослинних угрупувань нашої місцевості”. Звіт та фотозвіт .

Підсумковий контроль знань з біології за курс 6 класу

Варіант І

Обрати одну вірну відповідь (по 0.5 б.)

І рівень

1. Наука, яка вивчає рослини: А Гістологія Б Ботаніка В зоологія Г мікологія.

2. До ознаки, яка відрізняє автотрофів від гетеротрофів відносять: А здатність до споживання готових органічних речовин Б дихання В живлення Г здатність до утворення органічних речовин.

3. Наукові назви видів складаються з: А одного слова Б двох слів В трьох слів Г чотирьох слів.

4. До одноклітинних твариноподібних організмів відносять: А амебу Б вольвокс В хламідомонаду Ґ липу.

5. Насінина відноситься до: А вегетативних органів Б генеративних органів В змішаних органів Г тканин.

6. Сосна звичайна належить до відділу: А покритонасінні Б голонасінні В хвощеподібні Г папоротеподібні. ІІ рівень

7. До абіотичних факторів довкілля відносять: А температуру Б вирубку лісів В мутуалізм Г паразитизм.

8. З дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин із тонкими стінками і великими ядрами складається: А покривна тканина Б твірна тканина В механічна тканина Г провідна тканина.

9. Статеве покоління в житті рослин називається: А спорофіт Б гамето фіт В корінь Г квітка.

10. Рослини, листки яких живуть декілька років, називають: А листопадними Б вічнозеленими В вищими Г споровими.

11. У процесі фотосинтезу листки поглинають з повітря: А вуглекислий газ Б кисень В азот Г озон.

12. Внаслідок запліднення утворюється : А зигота Б листок В корінь Г квітка.

ІІІ рівень

13. Знайти відповідність між родинами покритонасінних і видами рослин, які до них належать: (2б.)

А Бобові 1.Жито

Б Лілійні 2.Помідор

В Злакові 3 Малина

Г Пасльонові 4.Конвалія

  5.Коюшина

14. Обрати ознаки Царства Гриби Домену Еукаріоти (1б.)

Особливості будовиОсобливості життєдіяльностіПредставники
1.Прокаріти, одноклітинні, колоніальні.1.Гетеротрофи, більшість сапротрофи, деякі здатні до утворення мікоризи.1.Бульбочкові, сальмонела, спіруліна.
2.Лише багатоклітинні, мають листостеблову будову, провідні тканини розвинені.2.Розмножуються поділом навпіл, поширені скрізь, за несприятливих умов утворюють спору.2.Дріжджі, лисички, опеньки.
3.Еукаріоти, тіло являє собою сукупність гіфів, є клітинна стінка.3.Здійснюють фотосинтез,розвинена провідна система, мають органи.3.Дуб, ясен, липа.

ІV рівень. Дати розгорнуту відповідь на запитання (3б.)

15. Чому життя на Землі без прокаріотів було б неможливим?

Варіант ІІ

Обрати одну вірну відповідь (по 0.5 б.)

І рівень

1. Наука, яка вивчає тварини: А Гістологія Б Ботаніка В зоологія Г мікологія.

2. До ознаки, яка відрізняє гетеротрофів від автотрофів відносять: А здатність до споживання готових органічних речовин Б дихання В живлення Г здатність до утворення органічних речовин.

3. До одноклітинних рослино подібних організмів відносять: А амебу Б вольвокс В хламідомонаду Ґ липу.

4. Листок відносять до: А вегетативних органів Б генеративних органів В змішаних органів Г тканин.

5. Сальвінія плаваюча належить до відділу: А покритонасінні Б голонасінні В хвощеподібні Г папоротеподібні.

6. До родини Бобові відносить рослина: А помідор Б малина В горох Г тютюн. ІІ рівень

7. До антропогенних факторів довкілля відносять: А температуру Б вирубку лісів В мутуалізм Г паразитизм.

8. Міцності та пружності органам надає тканина: А покривна тканина Б твірна тканина В механічна тканина Г провідна тканина.

9. Нестатеве покоління в життєвому циклі рослин має назву: А спорофіт Б гамето фіт В корінь Г квітка.

10. Рослини, листки яких опадають на зиму є: А листопадними Б вічнозеленими В вищими Г споровими.

11. У процесі фотосинтезу листки збагачують повітря на: А вуглекислий газ Б кисень В азот Г озон.

12. Верба звичайна запилюється за допомогою: А вітру Б комах В птахів Г людини.

ІІІ рівень

13. Знайти відповідність між родинами покритонасінних і видами рослин, які до них належать: (2б.)

А Цибулеві 1. Яблуня

Б Складноцвіті 2. Черемша

В Капустяні 3.Картопля

Г Розові

14. Обрати ознаки Домену Бактерії (1б.)

Особливості будовиОсобливості життєдіяльностіПредставники
1.Прокаріти, одноклітинні, колоніальні.1.Гетеротрофи, більшість сапротрофи, деякі здатні до утворення мікоризи.1.Бульбочкові, сальмонела, спіруліна.
2.Лише багатоклітинні, мають листостеблову будову, провідні тканини розвинені.2.Розмножуються поділом навпіл, поширені скрізь, за несприятливих умов утворюють спору.2.Дріжджі, лисички, опеньки.
3.Еукаріоти, тіло являє собою сукупність гіфів, є клітинна стінка.3.Здійснюють фотосинтез,розвинена провідна система, мають органи.3.Дуб, ясен, липа.

ІV рівень. Дати розгорнуту відповідь на запитання (3б.)

15. Які рідкісні види рослин флори України вам відомі і які потребують охорони в Вашій місцевості?