Українська мова 7 клас

Контрольна  робота. Виконати   на  окремому  аркуші  із  зошита  в  лінійку  –  на  титульній  сторінці на  сьомому  рядку  зверху  пишемо:

Контрольна  робота

з  української  мови

Прислівник

учениці  7  класу

К-Костуватського  ЗЗСО  І-ІІ  ст.

Прізвище,  ім’я  у  родовому  відмінку

Далі  розгортаєте  аркуш  і  виконуєте  контрольну  роботу,  як  ми  звичайно  виконували


1) Укажіть рядок, в якому лише прислівники:

А) Удвох, вночі, два, довго;
Б) вночі, наспіх, вбік, бік;
В) босоніж, насилу, давно, тричі.

2) Прислівник, який означає час дії:

А) вголос;                                 Б) праворуч;
В) напередодні;                      Г) наперекір.

3) Прислівник, який означає мету дії:

А) навмисне;                           Б) влітку;
В) вороже;                               Г) вліво.

4) Прислівник, який у вищому ступені має суфікс  -ш-:

А) ясно;                                     Б) сильно;
В) швидко;                               Г) весело.

5) Перепишіть, позначивши наголос, вставляючи Н або НН:

Священ..о, відмін..о, темн..о, гуман..о, здивован..о.

6) Зробіть синтаксичний та  морфологічний  розбір речення:

Влітку озеро здалеку манить прохолодою.

7) Перепишіть, розкрийте дужки:

А) Там мене зустріли (по) домашньому.
Б) Відійшли ми зовсім (не) далеко.
В) (Не)веселі, а дуже сумні очі дивились на мене.

8) Розкрийте дужки:

(По) перше, час (від) часу, (з) низу, з роду (віку), (ні) куди.

9) Складіть два речення: перше з прислівником напам’ять, друге – з однозвучним прийменником та іменником на пам’ять.

Контрольну  роботу  потрібно  принести   чи  передати   не  пізніше  чим  у  вівторок 12  травня   до  школи!!!