Геометрія 8 клас

Параграф  23.  Опрацювати  матеріал  –  стор. 161-163, вивчити  основні  властивості  площі –  стор. 161, теорему  про  площу прямокутника  та  наслідок  з  неї –  стор. 162,   опрацювати завдання- 843,844,845,  846, 849 – усно; завдання  847,848,850,851, 852, 856  – письмово